Vakantie


1. Vakantie & verlof (inleiding)   20 maart 2009
3 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Verschil vakantie en verlof Vijf categorieën verlofregelingen Indeling Belastingdienst Wet arbeid en zorg Hebben mensen met een uitkering recht op vakantie? Wetswijzigingen vanaf 1 januari ...

2. Vakantie en verlof   20 maart 2009
3 juni 2017  |  ,

3. Vakantie-aanspraken   28 augustus 2019
10 november 2020  |  , ,
Inhoud Wet arbeid en zorg Zwangere docenten hebben recht op compensatie vakantie Wet arbeid en zorg In de Wet arbeid en zorg is bepaald dat een werkneemster, naast de doorbetaling van haar salaris ...

4. Vakantiedagen   20 maart 2009
21 maart 2017  | 
Vakantiedagen worden besproken in subrubriek Vakantiedagen (arbeidsrecht). (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

5. Vakantiedagen (afkopen)   21 januari 2011
18 mei 2021  |  ,
Inhoud Alleen bovenwettelijke vakantiedagen Geen vaste formule voor kosten vakantiedag Voorstel CNV Helft werkenden kiest geld boven vakantie Gedwongen verlofuren doneren mag niet Alleen ...

6. Vakantiedagen (afwijzen verzoek werknemer)   21 januari 2011
24 augustus 2021  |  , , , ,
Inhoud Wettelijke vakantiedagen Bovenwettelijke vakantiedagen Vakantie- en feestdagen Slapend dienstverband Werkgever mag verzoek om 4,5 week vakantie niet afwijzen Wettelijke vakantiedagen De wet ...

7. Vakantiedagen (arbeidsrecht)   20 maart 2009
3 juni 2017  |  ,
Het onderwerp vakantiedagen is best ingewikkeld. In de subrubrieken wordt dit verduidelijkt. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

8. Vakantiedagen (delen)   25 augustus 2016
21 maart 2017  | 
Zie subrubriek Vakantiedagen (inleiding). (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

9. Vakantiedagen (einde arbeidsovereenkomst)   21 januari 2011
22 oktober 2021  |  , , , , , ,
... Termijn Jurisprudentie Europees recht Verklaring oude rechten Faillissement Uitbetaling vakantiedagen na 104 weken ziekte Negatief verlofsaldo bij een tijdelijk contract Burgerlijk ...

10. Vakantiedagen (inleiding)   21 januari 2011
28 juli 2020  |  , , , , , , ,
Inhoud Wet Recht op aantallen vakantiedagen Vrijstelling aanspraak Opbouw vakantiedagen Europese richtlijnen Twee aaneengesloten weken of tweemaal een week vakantie Geen loon, toch opbouw Opnemen ...

11. Vakantiedagen (inleveren)   28 januari 2010
25 december 2017  |  , , , ,
... door belastingvrij verlofuren te doneren! Opname verlofstuwmeren door oudere werknemers Vakantiedagen inleveren, bestaat dat? Ja, onder meer: Afkopen Vakantiedagen mogen, met instemming ...

12. Vakantiedagen (onbeperkt)   21 maart 2019
15 december 2019  |  ,
... hun marketingmaterialen beheren. Een jaar geleden besloot oprichter Chris Hall het aantal vaste vakantiedagen overboord te gooien. Iets dat volgens hem goed past bij een relatief jong bedrijf ...

13. Vakantiedagen (overhevelen dagen)   21 januari 2011
11 maart 2017  |  ,
Inhoud Fiscale regels Voorbeeld overhevelen vakantiedagen Overhevelen wettelijke vakantiedagen Fiscale regels De aanspraken op vakantie- en compensatieverlof zijn vrijgesteld voor zover zij aan ...

14. Vakantiedagen (overlijden)   21 januari 2011
11 maart 2017  |  ,
Inhoud Verwarrende jurisprudentie Kantonrechter uit Assen is om Vakantiedagen gelden ook na overlijden Verwarrende jurisprudentie Komt een werknemer te overlijden dan hebben de nabestaanden geen ...

15. Vakantiedagen (stuwmeer voorkomen)   21 januari 2011
12 december 2023  |  , , , , , ,
... Aanspraak belast? Verlofstuwmeer en regeling vervroegde uittreding Cijfers Vervallen van vakantiedagen na afloop van het jaar onwettig Acties ter voorkoming Doordat werknemers vaak ...

16. Vakantiedagen (wijzigingen vanaf 2012)   21 januari 2011
24 februari 2019  |  , , ,
Inhoud Wijzigingen vanaf 2012 Bovenwettelijke vakantiedagen Bevallen werkneemsters Opnemen wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen Extra administratie Verjaren CNV sluit deal over vakantieloon ...

17. Vakantiedagen (ziekte)   21 januari 2011
29 november 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Regels voor de opbouw van vakantierechten tijdens ziekte Omzetten ziektedagen in vakantiedagen Ziekmelding tijdens vakantie Ziektedagen ruilen tegen vakantiedagen Kan zieke werknemer met ...

18. Vakantietoeslag   20 maart 2009
3 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Vakantietoeslag: loon als werknemer niet werkt Vakantietoeslag minimaal 8% Wettelijk maximum Opbouw vakantietoeslag Commissie Vakantietoeslag bij ziekte wordt opgebouwd over het genoten ...

19. Vakantietoeslag   20 maart 2009
23 februari 2016  |  ,
De vakantietoeslag wordt in Arbeidsrecht, subrubriek Vakantietoeslag behandeld.

20. Vakantietoeslag betalen over commissie   13 juli 2014
2 augustus 2019  |  ,
... HR-kiosk de vraag of haar werkgever over de commissie* die zij boven op haar basisloon kreeg, ook vakantietoeslag is verschuldigd. Laten we het antwoord hierop uitleggen door verwijzing naar de ...

21. Vakantiewerker   20 maart 2009
25 februari 2019  |  , ,
Inhoud Wanneer is iemand vakantiewerker? Arbeidsovereenkomst Toestemming ouders Loon- en vakantietoeslag Loonbelasting en verzekeringen Studenten- en scholierenregeling Arboregels Arbeidsduur Aard ...

22. Minimum vakantiebijslag (Wml)   15 juni 2015
2 augustus 2019  |  , ,
... Meer dan 8% Betaling uiterlijk in juni Op wie van toepassing De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (Wml) is van toepassing op alle werknemers die op basis van een ...

23. Werkloosheid (vakantie)   26 april 2015
21 maart 2017  |  , ,
... Melding aan UWV Sollicitatieplicht Rechten Melding aan UWV Als een werknemer met een WW-uitkering vakantie wilt opnemen of gaat hij er een paar dagen tussenuit, dan moet dit aan het UWV worden ...

24. Feestdagen en schoolvakanties   12 mei 2009
3 januari 2024  |  , , , , , ,
... Diversiteitsdag Algemene termijnenwet Geen compensatie voor feestdag in weekend Feestdagen Vakanties schooljaar Bouwvakantie Helft bedrijven werkt tijdens bouwvak Secretaresse dag ...

25. Overzicht verlof- en vakantiedagen   27 mei 2009
10 augustus 2019  |  , , ,
... in buitengewoon verlof Educatief- of scholingsverlof Als regel betaald. Zo niet, dan opnemen vakantiedag of ATV dagen Bijvoorbeeld volgen cursus en doen van examen Feestdagen Als regel ...


Bekijk items: 1 tot 25 (904 totaal)