Historie Arbeidstijdenwet    Nachtdienst 


Jaarurensysteem

Datum laatste wijziging: 10 maart 2017  |  Trefwoorden: Jaarurensysteem, Arbeidsduur

Inhoud

  1. Aantal uren werken per jaar
  2. Netto arbeidsduur
  3. Uitroosteren of uitbetalen
  4. Ziekte en vakantie

Aantal uren werken per jaar

Het Jaarurensysteem gaat er van uit dat een werknemer een vooraf vastgesteld aantal uren per jaar zal werken. Voor werknemers met een fulltime dienstverband is deze norm vastgesteld op bijvoorbeeld 1.878* bruto uur per jaar, bij een parttime dienstverband wordt het aantal uren naar rato berekend.

* In de CAO Apotheken wordt de bruto-arbeidsduur per jaar wordt bepaald op basis van de 36-urige werkweek. Het is gebaseerd op het langjarig gemiddelde van een 36-urige werkweek, inclusief schrikkeljaren. Op basis van een langjarig gemiddelde bestaat een jaar door de schrikkeldag niet uit 365 dagen maar uit 365,25 dagen (gemiddeld 0,25 extra per jaar van één extra dag in de vier jaar). Dat betekent dat een jaar afgerond gemiddeld 52,17 weken telt (365,25 dagen gedeeld door 7 dagen per week). Gemiddeld 52,17 weken maal 36 uur per week geeft het totaal van 1.878 uur per jaar.

Netto arbeidsduur

Het aantal uren dat iemand daadwerkelijk werkt is de netto arbeidsduur.

Uitroosteren of uitbetalen

Als de netto arbeidsduur groter is dan de norm, dan worden deze uren in het daarop volgende half jaar (1 januari tot 1 juli) van de norm afgetrokken of uitbetaald met een toeslag.
Als een werknemer minder uren dan de norm heeft gewerkt, dan wordt hij geacht deze uren plus de normuren in het daarop volgende half jaar te werken. Verrekening van de min-uren met het salaris vindt alleen plaats bij beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Ziekte en vakantie

Wordt iemand ziek of neemt hij vakantiedagen op - en er is al een werktijdregeling vastgesteld - dan blijft deze afspraak gelden. In deze periode van afwezigheid verandert er dus niets aan het aantal afgesproken uren.

Ga terug naar subrubriek Arbeidstijden.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen: Historie Arbeidstijdenwet    Nachtdienst