Arbeidstijden (inleiding)    Historie Arbeidstijdenwet 


Arbeidstijdenmanagement

Datum laatste wijziging: 6 januari 2020  |  Trefwoorden: Arbeidstijd, Management, Arbeidstijdenmanagement

Hoe het werkaanbod en de personele beschikbaarheid optimaal op elkaar af te stemmen? Dat is de essentie van arbeidstijdmanagement. Uitgebalanceerde roosters ontwerpen om de effectieve werktijd en de productiviteit te verhogen, om overwerk te minimaliseren en aldus voor een hoger rendement te zorgen.

De term arbeidstijdmanagement (ATM) is in gebruik voor heel verschillende organisatorische en arbeidsvoorwaardelijke zaken. Het kan gaan om het introduceren van deeltijdwerk in ploegendienst, het ontwerpen van een nieuw beloningsysteem voor het werken buiten kantoortijden, het moderniseren van de cao op het gebied van de arbeidsduur en tijd gerelateerde toeslagen of om het flexibiliseren van de organisatie. Hoe dan ook: in alle gevallen gaat het om werk, tijd en mensen – want de samenhang daartussen bepaalt de effectiviteit en flexibiliteit van de organisatie. Vanuit organisatorisch oogpunt is het optimaal afstemmen van werk en mensen in de tijd het belangrijkste doel van ATM; vanuit arbeidsvoorwaardelijk perspectief het effectief ondersteunen van flexibele werktijdregelingen.

Arbeidstijdmanagement komt in alle sectoren van de industrie en de dienstverlening voor. Of het nu gaat om horeca, gezondheidszorg, productie, farmacie, retail of culturele organisaties: in elke organisatie waarin het nodig is om de vraag naar en het aanbod van personeel optimaal op elkaar af te stemmen, is ATM een geschikt instrument.

(Bron en meer: AWVN)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Arbeidstijden (inleiding)    Historie Arbeidstijdenwet