Onze werknemers willen loon inleveren voor een goed doel. Kan dat belastingvrij?    Mijn vervroegd ouderdomspensioen wordt gekort vanwege een WIA uitkering 

Wanneer ik structureel (al 3 jaar) meer uren maak dan mijn 24 uur contract, moet mijn contract dan aangepast worden?

Vraagbaak  |  19 augustus 2017  |  Trefwoorden: Meerwerk, Meeruren, Arbeidstijd, Structureel, Rechtsvermoeden, Arbeidsomvang

Vraag

Ik maak structureel 350 meeruren per jaar en heb een 24 uur contract.
Heb ik recht op doorbetaling in mijn vakantieperiode op basis van deze meeruren die ik gemaakt heb, i.p.v. mijn 24 uur contract?
En is mijn werkgever verplicht mij met terugwerkende kracht een contract aan te bieden op basis van mijn gewerkte meeruren?
Ik werk al 3 jaar met een 24 uur contract met structureel deze meeruren.
 

Antwoord

Wanneer u structureel meer uren maakt dan uw basisovereenkomst, dan is feitelijk uw overeenkomst gebaseerd op de totaaluren die u maakt.
Over deze uren moet u ook een vakantietoeslag ontvangen en bij ziekte moet over het totale loon ook loondoorbetaling geschieden.
Meerwerk is dus van een andere orde dan overwerk. Overwerk is wanneer u meer werkt dan de reguliere arbeidstijd in uw onderneming. Dus meer dan 40, 38 of 36 uur, afhankelijk van de normwerktijd.
Daarbij moet over uw verlofperiode het loon doorbetaald worden op basis van het gemiddelde aantal uren dat u feitelijk werkt.

Om nu om een arbeidsovereenkomst te vragen die meer correspondeert met de werkelijke werkuren lijkt mij niet echt noodzakelijk. Het feit dat u structureel meer werkt betekent dat u al een arbeidsovereenkomst hebt inclusief de meeruren.
Deze vraag hebben wij de laatste jaren al meerdere keren moeten beantwoorden. Zie o.a. https://www.hr-kiosk.nl/vraagbaak/heb-ik-over-mijn-meeruren-recht-op-loon-tijdens

Rechtsvermoeden van arbeidsomvang
Wanneer u in de afgelopen 13 weken steeds meer uren gewerkt hebt, dan in uw contract staat. Dan ontstaat een rechtsvermoeden dat uw arbeidsomvang (het aantal uren in uw contract) eigenlijk het gemiddelde aantal uren van de afgelopen 13 weken moet zijn. De werkgever moet dan de uren in uw contract aanpassen naar dat gemiddelde aantal uren. Maar van rechtswege is in principe de overeenkomst al "aangepast".
 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Onze werknemers willen loon inleveren voor een goed doel. Kan dat belastingvrij?    Mijn vervroegd ouderdomspensioen wordt gekort vanwege een WIA uitkering