Wanneer ik structureel (al 3 jaar) meer uren maak dan mijn 24 uur contract, moet mijn contract dan aangepast worden?    Mag het prepensioen op mijn WW-uitkering worden gekort? 

Mijn vervroegd ouderdomspensioen wordt gekort vanwege een WIA uitkering

Vraagbaak  |  17 augustus 2017  |  Trefwoorden: Ouderdomspensioen, Vervroegd pensioen, WIA, Korting, Anticumulatie

Vraag

Het gaat om de samenloop van een (vervroegd) ouderdomspensioen en de WIA-uitkering.
Het Pensioenfonds  wil nu gaan korten, indien de totale inkomsten hoger zijn dan 85% van mijn functieloon. Dat functieloon begrijp ik ook niet goed, omdat ik al 10 jaar geen loon meer ontvang.

Antwoord

De volgende maatregel is van toepassing:
Anticumulatie bepaling
Uitkeringen uit hoofde van de wettelijke sociale zekerheid kunnen samenlopen met uitkeringen op grond van een pensioenregeling. Het bekendste voorbeeld daarvan is de samenloop van ouderdomspensioen (OP) dat ingaat vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd, met een Wao dan wel een WIA (IVA)-uitkering. Ter voorkoming van een dergelijke samenloop (cumulatie) worden in pensioenregelingen zogeheten anticumulatie bepalingen opgenomen. De anticumulatiebepaling in de pensioenregeling zorgt er voor dat de pensioenuitkeringen verminderd worden met de uitkeringen uit hoofde van de wettelijke sociale zekerheid. Het opnemen van een dergelijke bepaling is overigens niet verplicht.

In dit geval wordt jouw pensioenuitkering vermindert, waardoor je samen niet meer dan 85% van je functieloon uitgekeerd krijgt. Het functieloon is het 100% loon (exclusief toeslagen etc.) dat bij de functie hoort, waarop jouw WAO uitkering indertijd is vastgesteld.
Praktisch betekent het dat je pensioenuitkering wordt verlaagd, maar in feite verhoogt dat enigszins je pensioen op je AOW leeftijd, wanneer de WAO/WIA stopt.
 
 
 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wanneer ik structureel (al 3 jaar) meer uren maak dan mijn 24 uur contract, moet mijn contract dan aangepast worden?    Mag het prepensioen op mijn WW-uitkering worden gekort?