Stage als werkervaring niet verbonden aan opleiding    Is het deeltijdpensioen ook bij mij van toepassing? 

Wordt mijn vervroegd pensioen gekort op de IVA-uitkering?

Vraagbaak  |  16 januari 2017  |  Trefwoorden: Vervroegd pensioen, IVA, WIA, Korting

Vraag

Ik krijg waarschijnlijk begin april een IVA-uitkering, maar op 10 maart als ik 65 jaar ben geworden begint mijn verzekeringsmaatschappij mijn pensioen uit te keren.  Kort men dat op mijn uitkering?
 

Antwoord

Laat ik eerst een algemeen antwoord geven. Uw vervroegd pensioen wordt niet gekort op uw IVA-uitkering. Maar . . . .  eventueel wordt uw uitkering wel gekort op uw pensioen. Maar dat hangt af of Zwitserleven een zogenaamd “Anticumulatiebepaling” in de polisvoorwaarden heeft opgenomen.
Wat is een Anticumulatie bepaling?
Uitkeringen uit hoofde van de wettelijke sociale zekerheid kunnen samenlopen met uitkeringen op grond van een pensioenregeling. Het bekendste voorbeeld daar van is de samenloop
van ouderdomspensioen dat ingaat vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd, met een Wao dan wel een WIA (IVA)-uitkering. Ter voorkoming van een dergelijke samenloop (cumulatie) worden in pensioenregelingen zogeheten anticumulatiebepalingen opgenomen. De anticumulatiebepaling in de pensioenregeling zorgt er voor dat de pensioenuitkeringen verminderd worden met de uitkeringen uit hoofde van de wettelijke sociale zekerheid. Het opnemen van een dergelijke bepaling is overigens niet verplicht.
Wat is het gevolg van een dergelijk beding?
In uw geval zou de IVA uitkering gedurende 7 a 8 maanden gekort worden op uw vervroegd pensioen.  Feitelijk betekent dit dat uw pensioen eerst ingaat na 8 maanden. Het gevolg hiervan is weer, dat uw pensioen, daarna, relatief een stukje hoger zal zijn.
U dient bij Zwitserleven na te vragen of er een dergelijke regeling van toepassing is of dit zelf in de polis na te kijken.
Mocht er niet een dergelijke regeling bestaan en u de pensioenuitkering niet kunt laten opschorten, dan zult u gewoon een bijna dubbel inkomen genieten.
Fiscaal gezien is ons advies dat u over 2015, 2016 en 2017 uw inkomen door de Belastingdienst laat middelen.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Stage als werkervaring niet verbonden aan opleiding    Is het deeltijdpensioen ook bij mij van toepassing?