Verlofdagen doneren voor goed doel in het HBO en WO    Ik ben 80-100% afgekeurd en zit sinds 2003 in de WAO. Wanneer vindt herkeuring plaats? 

Wordt de vergoeding van niet opgenomen verlofdagen en de aanvulling op de IVA-uitkering gekort?

Vraagbaak  |  30 december 2016  |  Trefwoorden: IVA, UWV, Uitbetalen, Vakantiedagen, Korting

Vraag

Sinds januari 2016 is mijn man ziek. Op verzoek van werkgever een vervroegde IVA-uitkering aangevraagd, die in juli jl. door UWV toegekend is (75%). Sinds zijn ziekte heeft mijn man geen vakantie-uren opgenomen. Kan ook niet i.v.m. ziekte. Hij wil deze opgebouwde uren nu zoveel mogelijk uit laten betalen, d.w.z. de uren van voor zijn ziekte, alsmede de uren opgebouwd sinds hij ziek is. UWV vertelt mij nu dat uitbetaling van deze uren in mindering gebracht wordt op zijn uitkering om dat dit zgn. loon uren zijn. Is dit correct?
En wat doet het UWV met de loonaanvulling die hij het 1e jaar ontvangt van zijn werkgever. Wordt die, als zij dit weten, ook in mindering gebracht op zijn IVA-uitkering?​
Ik wil in ieder geval van het UWV weten waar (welke wet- of regelgeving) vermeld staat dat uitbetaalde vakantiedagen in mindering gebracht worden op de IVA uitkering.​ Helemaal vertrouwen doe ik hen niet.

Antwoord

Voor mij is het achterstallig loon over een voorgaande periode.
Hieronder nog een uitspraak, die uw gelijk bevestigt:
In de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 19 februari 2014 is verder te lezen dat het UWV zich op het standpunt stelt dat bij gebreke van nieuwe bedongen arbeid, verrekening van loon met de uitkering slechts plaatsvindt indien en voor zover tegenover de betaling door de werkgever verrichte arbeid door de werknemer heeft gestaan.

Er heeft dus geen arbeid plaatsgevonden en al helemaal niet tijdens de uitkeringsperiode.
Wacht u even de uitspraak van het UWV af

Reactie 

Ik heb vandaag telefonisch contact gehad met UWV Venlo (bijzondere zaken o.i.d.): een eventuele uitbetaling van vrije dagen zal niet gekort worden op de uitkering omdat hier geen sprake is van verdiensten (mijn man heeft niet gewerkt en zal ook nooit meer werken). Ook de verlofdagen die hij opgebouwd heeft toen hij wel werkte worden niet gekort. De aanvulling door zijn werkgever op zijn loon en een eventueel prepensioen worden ook niet gekort.
Het UWV zal dit schriftelijk bevestigen. Vriendelijke groet en nogmaals dank voor jouw advies.
 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Verlofdagen doneren voor goed doel in het HBO en WO    Ik ben 80-100% afgekeurd en zit sinds 2003 in de WAO. Wanneer vindt herkeuring plaats?