Mag een werkgever een personeelslid weigeren extra verlofdagen te kopen?    Mogen de verlofuren van een geplande vakantie die door ziekte niet is doorgegaan toch worden afgeboekt? 

Verlofdagen doneren voor goed doel in het HBO en WO

Vraagbaak  |  6 januari 2017  |  Trefwoorden: Verlofdag, Goed doel

Vraag

Het goede doel waar ik voor werk is de Stichting voor Vluchtelingstudenten, het UAF, (www.uaf.nl). We werken veel samen met hoger onderwijsinstellingen. N.a.v. een actie bij de Universiteit Twente die (de waarde van de) vrije dagen heeft gedoneerd aan het UAF, willen we dit ook bieden bij de andere hoger onderwijsinstellingen. De actie heet 'lever een vrije dag in voor een vluchtelingstudent'. Ik weet dat dit alleen mogelijk is voor bovenwettelijke vrije dagen. Nu liet u mij weten dat de Onderwijsinstellingen geen verlofdagen kent. Wat bedoelt u? Hoe kan dan de Universiteit Twente dit wel hebben gedaan?
En waar kan ik iets vinden over de CAO (verlofdagen/bovenwettelijke vrije dagen) van het hoger onderwijs?

Antwoord

In het onderwijs (Basis t/m HBO) heeft men in z’n algemeenheid geen verlofdagen meer, maar wordt men geacht (afhankelijk van parttime percentage) 1650 uur per jaar te werken. In het HBO heeft het ondersteunend personeel wel verlofdagen. Verder heeft men wel bijzondere verlofdagen bij huwelijk, begrafenis etc.
De enige uitzondering vormt het W.O. c.q. Universiteiten die per jaar 520 verlofuren hebben. Daar kan men eventueel wel “afzien” van verlof op de wijze zoals ik in https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/vakantie-en-verlof/vakantiedagen-inleveren#unicef  heb beschreven.

De vraag die zich wel aandient, is of de Universiteiten daar wel een budget voor hebben. Ik weet uit ervaring, dat de discipline v.w.b. de registratie van verlof nogal zwak is op Universiteiten. Dat resulteert in een stuwmeer aan verlof.
Maar de mogelijkheid is er dus wel dat de docenten “afzien” van een bepaald gedeelte van het verlof, waarbij de Universiteit de tegenwaarde aan een “Goed doel” overmaakt.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Mag een werkgever een personeelslid weigeren extra verlofdagen te kopen?    Mogen de verlofuren van een geplande vakantie die door ziekte niet is doorgegaan toch worden afgeboekt?