Moet ik als parttimer net zoveel verplichte ATV-dagen inleveren?    Verlofdagen doneren voor goed doel in het HBO en WO 

Mogen de verlofuren van een geplande vakantie die door ziekte niet is doorgegaan toch worden afgeboekt?

Vraagbaak  |  11 januari 2017  |  Trefwoorden: Ziekte, Verlof, Vakantiedagen

Vraag

Ik ben op 10-01-2016 in de ziektewet beland. Eerst op 5 september 2016 ben ik opbouwend begonnen met werken. Nu blijkt mijn vakantie uren voor de zomervakantie wel afgetrokken zijn van mijn verlofuren.
Ik heb per mail gezegd dat ik het hier niet mee eens ben.
Dit was zijn antwoord : “Je hebt in de zomer ook 3 weken vakantie gehad. Tegenwoordig bouw je bij langdurige ziekte verlofdagen op, daartegenover staat dat je ze ook op dient te nemen als je vakantie aanvraagt. Maar dit was aangevraagd voor ik ziek werd.

Antwoord en advies

Eerst gewoon het tegen de boekhouder zeggen. “Zeg luister eens ik heb . . . . .  Ik ga dat nog op papier zetten en dat kun je vandaag of morgen verwachten.” 
Je moet het volgende schrijven (per email)  aan de directie of aan de boekhouder zelf.

Met betrekking tot het in mindering brengen van verlofdagen voor een vakantie die ik vooraf gepland heb, maar vanwege ziekte niet heb genoten, is het niet geoorloofd deze dagen van mijn tegoed af te boeken.
Ik verzoek u hierbij de dagen weer aan mijn saldo toe te voegen.
Ik hiervoor juridisch informatie ingewonnen. E.e.a. is gebaseerd op het volgende:
“Het is niet toegestaan om ziektedagen aan te merken als vakantiedagen. Als een werknemer in zijn ziekteperiode op vakantie gaat, dan mag de werkgever wel zonder toestemming van de werknemer vakantiedagen in mindering brengen. Maar de werknemer moet wel echt van vakantie hebben genoten en het moet om bovenwettelijke vakantiedagen gaan. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn die vakantiedagen die de werknemer extra krijgt bóven op het wettelijke minimumaantal van 20 dagen bij een fulltime dienstverband.
Meldt een werknemer zich vooraf of tijdens zijn vakantie ziek, dan mogen de wettelijke ziektedagen niet als vakantiedagen worden geboekt.”
Nu ik niet daadwerkelijk van de vakantie heb genoten, is het niet geoorloofd om verlof af te boeken. Ik hoop dat u mijn argumenten accepteert en de verlofdagen alsnog weer bijboekt.
 

 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Moet ik als parttimer net zoveel verplichte ATV-dagen inleveren?    Verlofdagen doneren voor goed doel in het HBO en WO