Ik heb bij mijn werkgever een leerlingencontract gehad. Is de ketenregeling dan van toepassing    Ik ben een lening aangegaan bij mijn werkgever 

Ik kom als gevolg van een failissement in de WW. Wat gebeurt er nu met het onbetaald verlof

Vraagbaak  |  7 november 2015  |  Trefwoorden: WW-uitkering, Verlof, Vakantiedagen, Sollicitatieplicht

Per 1 juni a.s. kom ik als gevolg van faillissement in de WW terecht. Ik had van mijn leidinggevende reeds een schriftelijk akkoord om vanaf 1 nov as 5 maanden onbetaald verlof op te nemen. Kan ik  mijn toekomstige ww uitkering voor deze periode blokkeren en na 1 april 2016 opnieuw gebruik maken van deze uitkering?

Antwoord:
Het antwoord is in eerste instantie eenvoudig. U heeft tijdens uw WW-periode gewoon recht op de wettelijke vakantiedagen, zoals deze ook tijdens uw dienstverband zouden gelden. Zie ook de uitleg van het UWV. Wilt u meer dan 20 dagen verlof opnemen (let wel: het verlof wordt gewoon doorbetaald) dan kan dat in principe, maar wordt over die periode geen WW betaald. In uw specifieke situatie (wanneer u een half jaar verlof wilt opnemen) lijkt mij dat het UWV hier een beslissing over moet nemen. Uiteraard heeft u dan over 5 maanden geen uitkering, maar de vraag is ook of u daarmee het grondprincipe van de WW (sollicitatieplicht en voor werk beschikbaar) niet overtreedt. Wij raden u daarom aan z.s.m. met het UWV te overleggen. Dat u reeds met uw werkgever een overeenkomst heeft, is wellicht een sterk punt.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ik heb bij mijn werkgever een leerlingencontract gehad. Is de ketenregeling dan van toepassing    Ik ben een lening aangegaan bij mijn werkgever