Een collega wil haar vaste vrije woensdag omzetten. Ik ben het daarmee niet eens. Wat zijn mijn rechten?    Ik kom als gevolg van een failissement in de WW. Wat gebeurt er nu met het onbetaald verlof 

Ik heb bij mijn werkgever een leerlingencontract gehad. Is de ketenregeling dan van toepassing

Vraagbaak  |  12 november 2015  |  Trefwoorden: Ketenbepaling, Uitzendbureau, Leerlingenovereenkomst, Detacheringsovereenkomst

Ik heb bij mijn werkgever een leerlingcontract gehad die 2 jaar duurde. Hierna een 3 maanden contract via een uitzendburo. Dit is omgezet na 3 maanden in een detacheringscontract van een jaar en loopt af in november van dit jaar. Heb ik dan recht op een vast contract?

Antwoord:
Je had in eerste instantie een leerlingenovereenkomst met je werkgever. Wanneer je die goed zou doorlopen, zou je eventueel worden aangenomen. Jouw werkgever heeft je echter niet aangenomen, maar je na die leerlingenovereenkomst eerst 3 maanden laten werken via een uitzendbureau en daarna omgezet in een detacheringsovereenkomst.  In omgekeerde volgorde zou ik JA hebben gezegd. Een uitzendbureau telt nu echter niet mee voor de ketenbepaling.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Een collega wil haar vaste vrije woensdag omzetten. Ik ben het daarmee niet eens. Wat zijn mijn rechten?    Ik kom als gevolg van een failissement in de WW. Wat gebeurt er nu met het onbetaald verlof