Een MKB-klant vraagt hoe voor een medewerker de pensioenpremie kan worden vergoed    Ik heb bij mijn werkgever een leerlingencontract gehad. Is de ketenregeling dan van toepassing 

Een collega wil haar vaste vrije woensdag omzetten. Ik ben het daarmee niet eens. Wat zijn mijn rechten?

Vraagbaak  |  16 november 2015  |  Trefwoorden: Verlof, Flexibele werktijden, Zwaarwegend belang

Een collega wil haar vaste vrije woensdag omzetten; wisselend naar een vrijdag of maandag, zodat ze eens in de twee weken een lang weekend heeft. Ik zelf (fulltimer) maak zo goed als al m'n verlofuren op aan vrijdagmiddagen omdat ik dat het mooist vind. Mijn collega vond dit altijd een perfecte regeling, maar wil dit nu wijzigen. Uiteraard ben ik het niet mee eens. Wat zijn mijn rechten in deze? Kan zij zomaar wisselen?

Antwoord: 
  1. In principe is het niet uw probleem, maar dat van uw werkgever.
  2. Uw werkgever dient óf voor een oplossing te zorgen óf om reden van zwaarwegend belang toestemming te weigeren. Alleen in een heel bijzonder geval zal een zwaarwegend belang aanwezig zijn.
  3. De wens moet minstens 4 maanden vooraf kenbaar worden gemaakt
  4. De wet geldt niet voor bedrijven met minder dan 10 werknemers, omdat een oplossing dan vaak niet te vinden is.
Kortom: ga ik eerst van uit dat het niet uw probleem is, en dat u steeds welwillend bent geweest in het aanpassen van uw werktijden, maar nu niet meer. Overigens als ik de werkgever was zou uw collega alleen op de maandag steeds een vrije dag mogen nemen.1

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Een MKB-klant vraagt hoe voor een medewerker de pensioenpremie kan worden vergoed    Ik heb bij mijn werkgever een leerlingencontract gehad. Is de ketenregeling dan van toepassing