Bindingsverlof    Calamiteitenverlof 


Buitengewoon verlof

Datum laatste wijziging: 15 december 2019  |  Trefwoorden: Verlof, Buitengewoon verlof, WAZO, Verlofreglement, Rouwverlof, Overlijden, Begrafenis

Inhoud

 1. Afspraken
 2. Veel voorkomend buitengewoon verlof (in alfabetische volgorde)
 3. Naturalisatie

Afspraken

In CAO's en/of bedrijfsreglementen kan men het wettelijke calamiteitenverlof overnemen en uitbreiden, we spreken dan van een regeling buitengewoon verlof. In het verlengde van het buitengewoon verlof mag men bij CAO afspraken maken over het (met doorbetaling van salaris) bijwonen van congressen en vergaderingen van de vakbond waar de werknemer lid van is.

Het buitengewoon verlof mag niet in mindering worden gebracht op het vakantieverlof.

NB: Lees ook het artikel 'Bijzonder verlof geven, wanneer?' van Ondernemen Met Personeel, 7 feb. 2019)

Veel voorkomend buitengewoon verlof (in alfabetische volgorde)

 • huwelijk: als een werknemer gaat trouwen heeft hij/zij recht op twee tot vier vrije dagen;
 • huwelijk bijwonen: de werknemer die de huwelijksplechtigheid van een kind, broer, zuster, ouder, schoonouder, zwager of schoonzuster (uitsluitend 1e en 2e graads*) bijwoont, heeft recht op een vrije dag;
 • huwelijksjubileum: een vrije dag voor het feest (vallende op een werkdag) van het eigen huwelijksjubileum (25, 40 jarig jubileum) of van het huwelijksjubileum van ouders, schoonouders of pleegouders (25, 40, 50, 60 jarig jubileum);
 • diensttijdjubileum: de dag waarop een werknemer 25- en 40-jarig in dienst is, is veelal een vrije dag, kunnen ook meerdere dagen zijn;
 • doktersbezoek: in de wet is niets geregeld over verlof voor een bezoek aan een arts. In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement kunnen hierover afspraken staan. Meestal is de afspraak dat werknemers zo veel mogelijk in hun vrije tijd de arts of tandarts bezoeken;
 • kerkelijke bevestiging en Eerste Heilige Communie van partner: een dag, hiervan wordt zelden gebruik gemaakt omdat dit veelal op een zon- of feestdag plaats vindt;
 • overheid: het verplicht verschijnen als getuige voor een rechtbank o.i.d. of voorzitter of lid van een stembureau;
 • overlijden:
  • echtgenoot/partner, bloed- of aanverwanten in de 1e graad veelal vier dagen vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie. NB: Als een partner of kind overlijdt, valt het verlof onder het calamiteitenverlof, zie subrubriek Calamiteitenverlof;
  • bloed- of aanverwanten in de 2e graad: twee dagen, de dag van overlijden en dag van de begrafenis of crematie.
  • bloed- of aanverwanten in de 3e* en 4e* graad: een dag voor het bijwonen van de begrafenis of crematie.
 • sollicitatieverlof: de werknemer heeft veelal geen recht op (betaald) verlof om te solliciteren. In de CAO of bedrijfsreglement kunnen andere afspraken staan;
 • verhuizing: gemiddeld kan een werknemer twee werkdagen per jaar opnemen voor zijn/haar verhuizing;
 • zwangerschapsonderzoek: de werkneemster hoeft voor een zwangerschapsonderzoek tijdens werktijd geen verlofuren in te leveren. Uw loon wordt doorbetaald voor de duur van het zwangerschapsonderzoek en de reistijd. Dit is geregeld in de Arbeidstijdenwet.
* De regeling die op een werknemer van toepassing is, kan worden gevonden in de CAO of bedrijfsreglement. Een overzicht van bestaande CAO's (ruim 1.600) is te vinden op de Site Min. SZW of De CAO startpagina.

Let wel: een aantal situaties en calamiteiten is in de wet geregeld (WAZO), maar het overlijden van een naaste staat niet in de wet (WAZO), maar misschien wel in de CAO of Personeelsgids. Laat geen misverstand bestaan over vakantie en verlof en maak (misschien ten overvloede) een verlofreglement. info@hr-kiosk.nl

Voorbeeld (universiteit Utrecht)
 
Zoeken van nieuwe huisvesting (alleen bij verhuisplicht)
 
2 dagen
 
Verhuizing (zie ook verhuiskosten)
 
Max. 2 dagen per jaar
 
Ondertrouw / voorregistratie partnerschap
 
1 dag
 
Huwelijk / registratie partnerschap
 
4 dagen
 
Huwelijk of partnerschapsregistratie bloed- en aanverwanten
1e of 2e graad binnen de woon-/standplaats (*)
 
1 dag

 
Huwelijk of partnerschapsregistratie bloed- en aanverwanten
1e of 2e graad buiten de woon/standplaats (*)
 
Max. 2 dagen

 
Bevalling partner, zie ook zwangerschap en bevalling
of ouderschapsverlof
 
Tijdens bevalling plus 2 dagen

 
Ambtsjubileum (25, 40 of 50 jaar) (zie ook gratificatie ambtsjubileum)
 
1 dag
 
Huwelijksjubileum (eigen / 25, 40 of 50 jaar)
 
1 dag
 
Huwelijksjubileum (ouders, stief- of schoonouders
/ 25, 40, 50 of 60 jaar)
 
1 dag

 
Overlijden partner, ouders, kinderen of huisgenoten
 
4 dagen
 
Overlijden bloed- of aanverwanten 2e graad (*)
 
2 dagen
 
Overlijden bloed- of aanverwanten 3e of 4e graad (*)
 
1 dag
 
Regelen begrafenis en/of nalatenschap bloed- en aanverwante (*) & of huisgenoten
 
Max. 4 dagen
 
Sollicitaties
 
Max. 2 dagen (per jaar)
 

* Graden van verwantschap
 • 1e graad: ouders, kinderen;
 • 2e graad: grootouders, broers en zussen, kleinkinderen;
 • 3e graad: overgrootouders, ooms en tantes, neven en nichten (oom- en tantezeggers), achterkleinkinderen;
 • 4e graad: betovergrootouders, oudooms en -tantes, neven en nichten, achterneven en -nichten.

Naturalisatie en verlof

Mocht er al betaald verlof gegeven moeten worden, dan zou dit vallen onder bijzonder of buitengewoon verlof.

Wat is er geregeld rondom het verkrijgen van het Nederlanderschap? Letterlijk staat geschreven:
De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Bent u uitgenodigd om aan de ceremonie mee te doen? Dan legt u een verklaring van verbondenheid af en krijgt u het besluit van Nederlanderschap. Dit is de laatste stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit.
Als u de verklaring van verbondenheid aflegt, belooft u dat u:

 • de vrijheden en rechten respecteert die bij het Nederlanderschap horen
 • de plichten zult vervullen

Het besluit van Nederlanderschap treedt in werking zodra u het in ontvangst neemt tijdens de ceremonie. Als u niet bij de ceremonie bent, wordt u geen Nederlander. Aanwezigheid is daarom verplicht voor mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden.”

Tot zover de wettelijke tekst/uitleg.

Wanneer een medewerker bij de wettelijke ceremonie (bijeenkomst) aanwezig moet zijn, dan krijgt hij/zij voor deze uren vanzelfsprekend bijzonder verlof.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Bindingsverlof    Calamiteitenverlof