Langdurend zorgverlof    Levensloopregeling 


Leeftijdsdagen

Datum laatste wijziging: 5 juni 2017  |  Trefwoorden: Verlof, Leeftijdsdagen, Seniorendagen

Inhoud

  1. Geen wettelijke basis
  2. Voorbeeld tabel leeftijdsdagen
  3. Leeftijdsdagen strijdig met wetten gelijke behandeling?
  4. CAO
  5. Seniorendagen hebben hun langste tijd gehad

Geen wettelijke basis

Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer kan hij aanspraak maken op extra betaalde dagen verlof. Een dergelijke regeling betreffende leeftijds-, senioren- of inconveniëntendagen treft men in sommige CAO's aan. Een wettelijke basis heeft dit verlof niet.

Voorbeeld tabel leeftijdsdagen

In het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt, uitgaande van een volledige arbeidsduur, het aantal vakantiedagen volgens onderstaande tabel verhoogd, met ingang van het kalenderjaar waarin de werknemer genoemde leeftijd of leeftijdscategorie bereikt (Bron: CAO Nederlandse Universiteiten):
 
Leeftijd Verhoging
18 jaar
19 jaar
20 jaar
30 t/m 39 jaar
40 t/m 44 jaar
45 t/m 49 jaar
50 t/m 54 jaar
55 t/m 59 jaar
60 jaar en ouder
3 werkdagen
2 werkdagen
1 werkdag
1 werkdag
2 werkdagen
3 werkdagen
4 werkdagen
5 werkdagen
6 werkdagen

Leeftijdsdagen strijdig met wetten gelijke behandeling?

’Ongerechtvaardigde verschillen op basis ven leeftijd’ op basis van de Wet op de Leeftijdsdiscriminatie zijn verboden. De Commissie Gelijke Behandeling heeft hierover enkele uitspraken gedaan waarbij de leeftijdsdagen (ook wel seniorendagen of ‘ouwelullendagen’ genoemd) afgekeurd zijn. Met diezelfde wet in de hand mogen ook jeugdige werknemers of sollicitanten niet minder behandeld worden.

In veel functies bestaan echter gezondheidsrisico’s die boven de 45 jaar tot een hoger ziekteverzuim kunnen leiden. Denk aan: veel tillen, veel beeldschermwerk* (RSI-risico), ploegen- of nachtarbeid. Als zo’n risico aanwezig is, is er een duidelijke reden om het werk voor die groep ouderen te verlichten. Dan kunnen die leeftijdsdagen blijven bestaan, zo heeft de Commissie Gelijke Behandeling aangegeven (Bron: FNV Bondgenoten, 30-1-2007).

* Het percentage werknemers dat meer dan 6 uur per dag beeldschermwerk verricht, is toegenomen van 22% in 2007 tot 24% in 2008. (Bron: Arbobalans 2009)

CAO

Leeftijdsdagen zijn meestal in de CAO geregeld. Is er geen objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig om leeftijdsdagen te handhaven, dan zal bij het vervallen van de leeftijdsdagen aan de CAO-tafel om compensatie worden gevraagd. Ondernemingsraden voeren deze discussie als er geen CAO is.

Seniorendagen hebben hun langste tijd gehad

De ouderwetse seniorendagen verdwijnen voor werknemers vanaf 50 jaar en ouder. Een rondgang langs 25 CAO's die de afgelopen twee maanden zijn afgesloten, bevestigt deze trend die werkgeversvereniging AWVN ook schetst. In ongeveer een op de drie nieuwe CAO's zijn de seniorendagen versoberd of vervangen door andere regelingen. AWVN concludeerde na onderzoek dat het ouderenverlof al bij 15 procent van de werkgevers is verdwenen. Als de werkgevers in alle CAO-onderhandelingen hun zin krijgen, loopt dat de komende jaren op tot ruim 60 procent. Een derde van de ondernemers is momenteel in gesprek over wat te doen met de ouderendagen. Nog eens 15 procent wil op termijn over de extra vrije dagen praten.

Niet elke vakbond zal akkoord gaan met vermindering van de dagen. Het onderwerp is bespreekbaar, maar dan moet er wel iets tegenover staan, zoals scholing of een hoger loon.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) hoopt dat de vakbonden en werkgevers inzien dat de seniorendagen een gouden kooi zijn voor de ouderen. De regeling is te duur waardoor werkgevers geen ouderen meer in dienst willen nemen, stelde het SCP eerder. Werkgevers voegen daar aan toe dat de vrije dagen ook zorgen voor gaten in de roosters. Die moeten dan worden opgevuld met uitzendkrachten of jonger personeel dat moet overwerken. (Bron: Trouw, 24 jul. 2015)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Langdurend zorgverlof    Levensloopregeling