Arbeidstijdverkorting    Bindingsverlof 


Bezoek aan huisarts e.d.

Datum laatste wijziging: 20 maart 2017  |  Trefwoorden: Verlof, Bezoek aan huisarts

Inhoud

 1. Geen wettelijke regels
 2. Beperk loondoorbetaling door een maximum in te stellen
 3. Ziekteverzuimmanagement

Geen wettelijke regels

Er bestaan geen wettelijke regelingen over verlof voor artsenbezoek. In de CAO, het bedrijfsreglement of arbeidsvoorwaarden kunnen hierover afspraken staan. Wel volgt uit het beginsel van goed werkgeverschap dat de werkgever een werknemers algemeen niet mag verbieden om onder werktijd een (tand)arts te bezoeken. En voor de werknemer bestaat het goed werknemerschap, hij mag van het bezoek onder werktijd geen misbruik maken.

Meestal spreken werkgevers en werknemers met elkaar af dat werknemers een bezoek aan hun arts of tandarts zoveel mogelijk in hun vrije tijd doen. Als het niet anders kan en de afspraak is onder werktijd, dan hoeven werknemers hiervoor geen verlofuren in te leveren.

Beperk loondoorbetaling door een maximum in te stellen

Als er geen dwingende regels in uw CAO staan, staat het vrij om eigen afspraken te maken over kort verzuim. Daarbij heeft de werkgever bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden:
 • Hij staat artsbezoek onder werktijd zonder meer toe.
 • De werknemer moet artsbezoek zo veel mogelijk aan het begin óf einde van zijn werkdag plannen.
 • De werknemer moet aantonen dat hij een arts heeft bezocht, bijvoorbeeld door het tonen van een verwijs- of afsprakenkaart.
 • Per artsbezoek krijgt de werknemer een maximaal aantal uren (bijvoorbeeld één of twee) doorbetaald.
 • Jaarlijks komen een maximaal aantal keren of uren voor artsbezoek (bijvoorbeeld vier of acht) voor rekening van uw organisatie.
 • Werknemers krijgen één extra vakantiedag ter compensatie van de loondoorbetaling voor kort verzuim.
 • Gemiste uren door artsbezoek moeten worden ingehaald.
 • Artsbezoek moet altijd in de eigen tijd van de werknemer.
(Bron: Rendement, 8 dec. 2014)

Ziekteverzuimmanagement

De werkgever moet zich realiseren dat in het kader van het ziekteverzuimmanagement het verstandig is dat een werknemer met gezondheidsklachten een arts raadpleegt. Als de werknemer hiervoor verlof moet opnemen, kan dat een rem zijn de arts te raadplegen waardoor gezondheidsklachten mogelijk verergeren wat weer kan leiden tot ziekteverzuim.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Arbeidstijdverkorting    Bindingsverlof