Kan vakantie zomaar geweigerd worden als het even niet uitkomt?

Opinie  |  ma 24 mei 2021  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , , , ,

Nu binnenkort hopelijk onze vrijheden van verplaatsing naar zonnige oorden weer mag, is vakantie en verlof opnemen in “hot” item geworden. Vakantie wordt meestal in goed overleg gepland, dus dat is doorgaans geen probleem. Nu bepaalde bedrijven en beroepsgroepen hun activiteiten weer mogen ontplooien en werkgevers weer dringend omzet moeten maken, zou een vakantie opnemen in deze tijd wel eens niet goed uitkomen. Maar is dat een voldoende reden om verlof te weigeren?
Ik hoorde van de week op het Nieuws dat een werkgever om organisatorische redenen het opnemen van vakantie kan weigeren. Op zich is dat een onjuiste en te vage formulering. Wanneer het de organisatie niet goed uitkomt, dan is maar de vraag of het ook een gewichtige of zwaarwegende reden is. Gewichtige redenen zijn bijvoorbeeld niet een plotselinge drukte. Wat nu wel en niet een zwaarwegende of gewichtige reden is, hangt sterk af van de specifieke omstandigheden en grootte van de organisatie.

Gewichtige redenen; een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering

Van een gewichtige reden is sprake als het inwilligen van het verzoek om vakantie op te nemen leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. De wet geeft niet precies aan wanneer daar sprake van is maar noemt wel een aantal voorbeelden. Zo kan gedacht worden aan een klein bedrijf waar twee werknemer die dezelfde werkzaamheden doen, allebei in dezelfde periode met vakantie willen. De werkgever moet binnen twee weken nadat de werknemer zijn vakantieplannen kenbaar heeft gemaakt, aangeven dat de werknemer niet in de gewenste periode zijn vakantie kan opnemen vanwege gewichtige redenen. Als de werkgever deze termijn overschrijdt, dan is de vakantie vastgesteld volgens de wensen van de werknemer. 

Een zwaarwichtige reden, is niet dat het even niet zo goed uitkomt

De werkgever is verplicht om de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen om zijn vakantiedagen op te nemen. Dit volgt uit artikel 7: 638 BW. De werknemer moet de vakantie vaststellen overeenkomstig de wensen van de werkgever. De werkgever kan alleen een verzoek tot het opnemen van vakantie weigeren als hij er sprake is van gewichtige redenen.
Wijzigen van een reeds vastgestelde vakantie
Op grond van artikel 7: 638 lid 5 BW kan een werkgever ook een reeds vastgestelde vakantie wijzigen als hij voor deze wijziging gewichtige redenen kan aanvoeren. De werkgever kan dit alleen doen in overleg met de werknemer. Als de werknemer schade lijdt omdat zijn vakantie wordt gewijzigd, dient de werkgever deze te vergoeden.

Verlofregeling

Het is opmerkelijk dat de meeste bedrijven geen of geen goed verlofreglement hebben. Niet alleen vanwege allerlei wettelijke regels over het toekennen en vervallen van verlofdagen, is het ook wenselijk dat een organisatie een duidelijk reglement maakt over verlofaanvragen en het toekennen ervan.

 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Eindredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen", Partner van Merknemers.nu
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over Personeelsbeleid  Interview dr. Miranda Langedijk op pagina 6/10