Mag mijn werkgever een vaste autovergoeding geven bij regelmatig bezoek relaties    Mogen autokosten buitenland van 2017 verrekend worden met bijtelling in 2018? 

Mag de werkgever teveel genoten vakantie op het salaris inhouden?

Vraagbaak  |  12 december 2017  |  Trefwoorden: Verlof, Verlofreglement, Verrekening

Vraag

Mag werkgever gedurende het jaar teveel opgenomen vakantie uren inhouden van het salaris van werknemer? Werknemer gaat niet uit dienst, werkgever wil het saldo per einde jaar rechttrekken

Antwoord

Het zonder meer verrekenen van teveel genoten verlof tijdens (aan het einde van) het jaar is in principe niet toegestaan. Wanneer dat wel gebeurt, dan moet dat nadrukkelijk in een verlofreglement zijn opgenomen.
Kennelijk bestaat er geen verlofreglement. Het meest gebruikelijk is om het teveel genoten verlof in mindering te brengen op de rechten van het jaar daarop.
Zelfs wanneer het verrekenen met salaris is opgenomen in een reglement, dan schrijft de wet (jurisprudentie) nog voor dat dit in redelijkheid en in overleg moet gebeuren.
HR-kiosk maakt voor werkgevers een verlofreglement op maat.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mag mijn werkgever een vaste autovergoeding geven bij regelmatig bezoek relaties    Mogen autokosten buitenland van 2017 verrekend worden met bijtelling in 2018?