Verlof


1. Verlof   15 maart 2011
6 oktober 2016  | 
... adres niet. Er zijn inspecteurs die het 'genietingsmoment' wel erg letterlijk nemen en beweren dat verlofrechten uit voorgaande periodes niet meer ingezet kunnen worden. Op zich is dit een ...

2. Verlof voor en na invoering werkkostenregeling   21 februari 2011
5 juni 2017  |  , , , ,
Inhoud Indeling verlof Vakantie­ en compensatieverlof Geclausuleerd verlof Verlof tijdens rust- en feestdagen Indeling verlof De fiscus deelt de verschillende vormen van verlof als volgt in: ...

3. Kraamverlof   20 maart 2009
15 december 2019  |  , , ,
... Aangifte geboorte Verrekening met vakantiedagen niet toegestaan Europa Uitbreiding vaderschapsverlof vanaf 2015 Begroting 2016 Wetsvoorstel aanvullend kraamverlof Kamermeerderheid voor ...

4. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
Inhoud Verschil Regels adoptieverlof Uitkering Ouderschapsverlof Geen gevolgen WW-uitkering Opbouw vakantiedagen Cijfers Zorg bij adoptie Wettelijke aanpassing 2015 Wettelijke aanpassing 2019 ...

5. Kosten verlofdag   20 maart 2009
5 juni 2017  |  , ,
Inhoud Kosten verlofdag verschillen per organisatie Formule Berekening kosten één verlofdag Extra verhoging Kosten verlofdag verschillen per organisatie Bij alle verlof is het vanzelfsprekend ...

6. Bindingsverlof   20 maart 2009
5 juni 2017  |  ,
Zie subrubriek Adoptieverlof.

7. Geboorteverlof   11 augustus 2019
24 oktober 2023  |  , , , , , ,
Kraamverlof: in 2019 een werkweek, in 2020 zes werkweken Tot 2019 hadden partners van jonge moeders recht op twee dagen betaald kraamverlof en drie dagen onbetaald verlof. Dit wordt in 2019 ...

8. Vakbondsverlof   15 februari 2012
5 juni 2017  |  ,
... recht wel CAO Werknemers, lid van een werknemersorganisatie hebben geen wettelijk recht op vakbondsverlof i.c. het bijwonen van bijeenkomsten voor een nieuwe CAO of anderszins. (adsbygoogle = ...

9. Politiek verlof   20 maart 2009
5 juni 2017  |  , ,
... Loondoorbetaling Stembureau Inleiding Werknemers die ook gemeenteraadslid zijn, kunnen politiek verlof nodig hebben om vergaderingen van de gemeenteraad tijdens werktijd bij te wonen. Deze vorm ...

10. Onbetaald verlof   20 maart 2009
5 december 2017  |  , , ,
... wettelijke basis Even tussenuit Belastingdienst onduidelijk over opbouw pensioen tijdens onbetaald verlof Onbetaald verlof en sociale verzekeringen Inkomensafhankelijke regelingen Overige ...

11. Overzicht verlof- en vakantiedagen   27 mei 2009
10 augustus 2019  |  , , ,
(in alfabetische volgorde) Soort verlof Betaald/onbetaald Duur Bijzonderheden/voorbeeld Adoptieverlof Betaald Maximaal zes weken Maximum max. bruto dagloon (UWV). Verlof mag men gespreid opnemen. ...

12. Ouderschapsverlof   20 maart 2009
23 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Recht sinds 1-1-2015 Regels ouderschapsverlof Ouderschapsverlof weigeren Duur ouderschapsverlof Pensioen Minimum inkomen Ouderschapverlof en uitkering Ouderschapsverlofkorting Cijfers ...

13. Vaderschapsverlof   3 maart 2016
20 oktober 2020  | 
Inhoud Woord vooraf Onderstaande Nederlandse wetten inzake het vaderverlof zijn van kracht tot en met 2018. Vanaf 2019 geldt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof, zie deze wet. Wet WAZO ...

14. Vakantie & verlof (inleiding)   20 maart 2009
3 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Verschil vakantie en verlof Vijf categorieën verlofregelingen Indeling Belastingdienst Wet arbeid en zorg Hebben mensen met een uitkering recht op vakantie? Wetswijzigingen vanaf 1 januari ...

15. Calamiteitenverlof   20 maart 2009
2 oktober 2017  |  , ,
Inhoud Wettelijk recht Overgang naar kortdurend zorgverlof Werkgever mag niet weigeren Loondoorbetaling Uitbreiding bij CAO Richtlijnen overheid Zorgverlof opnemen door stakende leraren? Wettelijk ...

16. Vakantie en verlof   20 maart 2009
3 juni 2017  |  ,

17. Wettelijke (verlof) verplichtingen   20 maart 2009
21 maart 2017  |  , ,
... Kieswet Verkiezingen Voor zover de werknemer niet in zijn vrije tijd aan zijn wettelijke (verlof) verplichtingen kan voldoen, heeft de werknemer recht op betaald vrijaf betreffende het ...

18. Buitengewoon verlof   20 maart 2009
15 december 2019  |  , , , , , ,
Inhoud Afspraken Veel voorkomend buitengewoon verlof (in alfabetische volgorde) Naturalisatie Afspraken In CAO's en/of bedrijfsreglementen kan men het wettelijke calamiteitenverlof overnemen en ...

19. Geen recht op verlof   17 november 2010
5 juni 2017  |  ,
Inhoud Inleiding Verlof zonder wettelijk basis Gevolgen inkomensdaling Inleiding De vele (betaalde en onbetaalde) bij wet vastgelegde verlofregelingen ten spijt, zijn er situaties waarin de ...

20. Kortdurend zorgverlof   20 maart 2009
25 augustus 2023  |  , , ,
... het verzorgen van een thuiswonend ziek kind, partner of zieke ouders. Vanaf 1 juli 2015 is het zorgverlof uitgebreid, ook de zorg voor een zieke buur, vriend of huisgenoot kan worden aangevraagd. ...

21. Langdurend zorgverlof   20 maart 2009
10 augustus 2019  |  , ,
Inhoud Wet langdurig zorgverlof Aanvraag Regels Opnemen vakantiedagen Einde langdurend zorgverlof Clausule Sluitstuk Wet arbeid en zorg Wet langdurig zorgverlof Vanaf 1 juni 2005 geldt de Wet ...

22. Maatschappelijk verlof   20 maart 2009
5 juni 2017  |  , ,
... Voorbeelden Sommige, meestal grotere bedrijven, verlenen werknemers geheel of gedeeltelijk betaald verlof om maatschappelijke activiteiten te verrichten, zoals het begeleiden van jongeren, ...

23. Educatief- of scholingsverlof   20 maart 2009
5 juni 2017  |  ,
Geen wettelijk recht Betaalde verlofdag(en) voor het volgen van een cursus/opleiding en/of het afleggen van een (her)examen is bij wet niet vastgelegd. Werkgevers geven als regel betaald verlof ...

24. Pensioenopbouw tijdens verlof   20 maart 2009
14 december 2019  |  , , , ,
Inhoud Regel Besluit Uitzonderingen Pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof of sabbatical Regel In principe bouwt een werknemer geen pensioen op tijdens een periode van onbetaald verlof, denk aan ...

25. Mantelzorg- of palliatiefverlof   20 maart 2009
11 november 2021  |  , , , , , , ,
... verontrust over zorgtaken werknemers Participatiesamenleving, ten koste van mantelzorg Campagne verlofregelingen en arbeidstijden Eenmalige vrijstelling sollicitatieplicht Forse toename oudere ...


Bekijk items: 1 tot 25 (621 totaal)