Wetten en wetsvoorstellen (tijd, duur en rechten)    Zelfstandige 


Wetten en wetsvoorstellen (uitkering)

Datum laatste wijziging: 18 maart 2018  |  Trefwoorden: Zwangerschap, Wet, Wetsvoorstel, Uitkering

Inhoud

  1. Rechten
  2. Duur uitkering
  3. Nooit meer een uitkeringsbrief van UWV kwijt
  4. Nogmaals loondoorbetaling
  5. Werk hervatten

Rechten

De werkneemster heeft recht op een uitkering van het UWV van maximaal 100% van het wettelijk dagloon. Als regel wordt voor werkneemsters die meer verdienen dan het dagloon, het bovenwettelijk salaris (inclusief vakantiegeld) eveneens aangevuld tot 100 procent c.q. bij CAO kan worden bepaald dat het salaris niet zal worden gekort.

Duur uitkering

In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is geregeld dat vrouwen een uitkering van minimaal 16 weken krijgen tijdens en na hun zwangerschap. Als een werknemer zwanger is, dan kan de werkgever* deze WAZO-uitkering voor haar aanvragen. De werkgever moet bij de WAZO-aanvraag aangeven wat de vermoedelijke bevallingsdatum van de werknemer is. Voor zijn eigen administratie moet de werkgever haar wel om een zwangerschapsverklaring vragen. Het UWV kan die verklaring dan eventueel opvragen.

* Vanaf 1 januari 2012 hoeven werkgevers geen zwangerschapsverklaring meer op te sturen bij de aanvraag voor een WAZO-uitkering.

Nooit meer een uitkeringsbrief van UWV kwijt

Werkneemsters die met zwangerschapsverlof gaan, hebben recht op een uitkering van UWV. Meestal loopt de uitkering via de werkgever. Nadat de aanvraag is ontvangen, stuurt UWV uw organisatie daar dan ook een brief over. Voortaan kunt u deze brief ook terugvinden op het werkgeversportaal UWV.

Om de brieven te kunnen bekijken, moet u een account hebben voor het werkgeversportaal UWV. Als u inlogt, kunt u op uw profielpagina aangeven dat u een e-mail wilt krijgen op het moment dat er een nieuwe brief voor u klaarstaat.

Nogmaals loondoorbetaling

Een werkneemster heeft rond haar bevalling recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van UWV. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). De werkgever vraagt deze uitkering voor haar aan. De werkgever ontvangt de uitkering van UWV en betaalt tijdens het verlof gewoon het loon door aan de werkneemster.

Het doorbetalen van het loon tijdens het verlof is niet op grond van de WULBZ (Wet
uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte) maar op grond van het feit dat tijdens bijzonder of buitengewoon verlof de werkgever het loon moet doorbetalen.

In feite gaat het dus ten principale om betaald verlof, oftewel de werkgever betaalt gewoon het loon door en kan als compensatie een tegemoetkoming ontvangen van het UWV van 100% van het loon met een maximum van het “maximum dagloon” .

De werkgever mag dus niet in geval van zwangerschap op grond van de WULBZ slechts 70% of het maximum dagloon uitbetalen (wanneer de medewerkster meer dan het maximum dagloon verdient).

Werk hervatten

Het oorspronkelijke dienstverband blijft tijdens het zwangerschapsverlof bestaan. De werkgever is verplicht na de verlofperiode de werknemer weer voor het oorspronkelijke aantal uren terug te laten komen.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wetten en wetsvoorstellen (tijd, duur en rechten)    Zelfstandige