Zwangerschaps- en bevallingsverlof    Diversen 


Discriminatie

Datum laatste wijziging: 16 april 2018  |  Trefwoorden: Zwangerschap, Discriminatie


Inhoud

  1. Sollicitatieklachten
  2. Zaak-Dekker
  3. Zwangerschapsdiscriminatie blijft probleem
  4. Zwangerschapsdiscriminatie hardnekkig
  5. Haagse ambtenaar onterecht ontslagen om borstvoeding
  6. Meldpunt zwangerschapsdiscriminatie
  7. Record aantal klachten discriminatie 2017

Sollicitatieklachten

Er zijn nog steeds werkgevers die er tijdens een sollicitatiegesprek proberen achter te komen of de vrouwelijke kandidaat kinderen wil, bijvoorbeeld door te vragen: 'Wilt u in de toekomst in deeltijd werken?' of 'Wat doet u met de kinderen als zij ziek zijn?' Directe en indirecte vragen over de kinderwens brengen vrouwelijke sollicitanten vaak in verlegenheid. Het Instituut Vrouw en Arbeid kreeg vorig jaar regelmatig klachten van vrouwen die tijdens de sollicitatieprocedure werden geconfronteerd met vragen over zwangerschap. En ook het meldpunt sollicitatieklachten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noteerde tussen half januari en begin februari al vijfentwintig klachten over dit onderwerp.
 

Zaak-Dekker

Zwangerschap mag ab-so-luut geen reden zijn om een sollicitant te weigeren, vindt de gemiddelde werkgever. Toch gebeurt het, en vaker dan eens. Moet de sollicitant dan maar liegen? Sinds de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 1991 in de zaak-Dekker mag een sollicitant niet worden afgewezen op grond van zwangerschap. Een afwijzing is in strijd met de wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Hetzelfde geldt voor ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract van zwangere werknemers. De meeste werkgevers kennen deze wetgeving en staan daar ook achter. 'Natuurlijk is het lastig als een werknemer er even tussenuit is', zegt de woordvoerder van een groot verzekeringsbedrijf. 'Maar zwangerschap is heel normaal en het hoort erbij. Ik kan mij niet voorstellen dat iemand in ons bedrijf zegt: "Jammer, u bent zwanger, wij kunnen u niet aannemen". Bij ons bedrijf is een zwangerschap van een sollicitant nooit een probleem. Wij zijn blij met iedereen die hier wil werken.' Een KLM-woordvoerder beweert dat zwangerschap van werknemers geen beperkende factor is: 'Een tijdje geleden hebben we hier de discussie gehad over straling in vliegtuigen die gevaarlijk kan zijn voor ongeboren kinderen. Zwanger cabinepersoneel kreeg daarom een grondfunctie of een verlofregeling aangeboden, zwangerschap is nooit een aanleiding is om iemand te weigeren.’

Wanneer vertel je je toekomstige werkgever dat je zwanger bent? Die vraag is best precair, blijkt uit zittingen bij het College voor de Rechten van de Mens. Geregeld komt het voor dat een werkgever een zwangere sollicitant afwijst vanwege het moment waarop de zwangerschap wordt gemeld. Hierbij doet de werkgever een beroep op schending van zijn vertrouwen.

Zwangerschapsdiscriminatie blijft probleem

Het College voor de Rechten van de Mens doet een beroep op minister Asscher om zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan (maart 2014). Het College brengt ook vier zaken van zwangerschapsdiscriminatie onder de aandacht.

In Nederland is het verboden om een contract niet te verlengen vanwege zwangerschap of moederschap. Toch bleek uit onderzoek van het College in 2012 dat bijna de helft van de ondervraagde vrouwen negatieve ervaringen heeft met de combinatie zwangerschap en werk.

Zwangerschapsdiscriminatie hardnekkig

De omvang van zwangerschapsdiscriminatie is de afgelopen vier jaar niet afgenomen, zo blijkt uit onderzoek. In 2012 kreeg 45% van de ondervraagden te maken met situaties die duiden op zwangerschapsdiscriminatie, nu is dat 43%. De bereidheid om zwangerschap te melden is gedaald: dit percentage nam af van 26% in 2012 naar 14% nu.

'Helaas is er geen verbetering opgetreden inzake deze hardnekkige vorm van discriminatie, die de baanzekerheid van vrouwen ondermijnt en een groot maatschappelijk probleem vormt.', zegt Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Van de ondervraagde vrouwen die tijdens hun zwangerschap op het punt stonden een arbeidsovereenkomst te tekenen, gaf 32% aan dat het contract niet doorging of werd gewijzigd, nadat bekend werd dat zij zwanger waren. Bij 44% van de vrouwen met een aflopend contract, werd dit vermoedelijk niet verlengd wegens zwangerschap. (Bron: TQL, 29 sep. 2016)

Haagse ambtenaar onterecht ontslagen om borstvoeding

De gemeente Den Haag heeft ten onrechte een vrouw ontslagen die haar dochtertje onder werktijd borstvoeding wilde geven. Dat oordeel velde het College voor de Rechten van de Mens. De vrouw had een klacht ingediend omdat ze zich gediscrimineerd voelde op grond van haar geslacht.

De wet is helder: jonge moeders die weer aan het werk zijn gegaan, mogen totdat hun kind negen maanden is onder werktijd kolven óf borstvoeding geven. Ze mogen daarvoor een kwart van hun totale werktijd gebruiken. Maar de Haagse ambtenaar kreeg geen toestemming om tijdens haar werk naar haar dochtertje te gaan, dat in de buurt van haar werk werd opgevangen. De onenigheid mondde uit in ontslag. (Bron: Dichtbij, 15 nov. 2016)

Meldpunt zwangerschapsdiscriminatie

Discriminatie van vrouwen vanwege zwangerschap of pril moederschap komt nog te vaak voor, vindt het College voor de Rechten van de Mens. Vrouwen met een tijdelijk en flexibel contract lopen het meeste risico. Het College opent een meldpunt voor zwangerschapsdiscriminatie bij een tijdelijk contract.

Jaarlijks krijgen volgens de huidige cijfers circa 65.000 zwangere vrouwen te maken met discriminatie. Sommigen raken er hun baan door kwijt, bijvoorbeeld doordat hun tijdelijke contract niet wordt verlengd, of als hun flexibele arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Zwangerschap mag daar volgens de wet niet de reden voor zijn.

De ondernemingsraad kan optreden tegen discriminatie door gebruik te maken van artikel 28 WOR. Ook de RI&E biedt mogelijkheden. (Bron: OR-net, 22 mei 2017)

Record aantal klachten discriminatie 2017

Het College voor de Rechten van de Mens kreeg vorig jaar een recordaantal vragen en meldingen over discriminatie binnen. In totaal kreeg de organisatie 4.259 meldingen en vragen te verwerken. Dit is een stijging van een derde in vergelijking met 2016 blijkt uit de Monitor Discriminatiezaken 2017.

Van alle meldingen gaat 35 procent over zwangerschapsdiscriminatie. Vorig jaar was ras nog de belangrijkste discriminatiegrond waar het College mee te maken kreeg. 26 procent van de vragen ging daarover. Een significant deel van het aantal meldingen van vermoedens van discriminatie komt van mensen met een handicap of chronische ziekte, te weten 22 procent van het totaal. (Bron; MSN, 16 apr. 2018)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Zwangerschaps- en bevallingsverlof    Diversen