Godsdienst

Datum laatste wijziging: 21 september 2017  |  Trefwoorden: ,

Nederlandse moslim voelt zich vaker gediscrimineerd

Europese moslims zijn de afgelopen tien jaar somberder geworden over hun positie in de maatschappij. Vooral moslims in Nederland ervaren in toenemende mate discriminatie. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek onder 10.500 moslims in vijftien verschillende EU-landen door het European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), een mensenrechtenorganisatie van de Europese Unie.

Discriminatie gebeurt niet alleen op religieuze gronden. Een flink deel van de Europese moslims zegt ook discriminatie te hebben ervaren op basis van huidskleur en etnische afkomst. Vooral moslims uit Noord-Afrika en uit Sub-Saharaans Afrika zeggen op de arbeids- en huizenmarkt en in het contact met de politie gediscrimineerd te worden vanwege etniciteit of kleur. Ook hierin onderscheidt Nederland zich in negatieve zin. 65 procent van de hier woonachtige Noord-Afrikaanse moslims zegt in de afgelopen vijf jaar gediscrimineerd te zijn vanwege de etnische wortels. Dat getal komt alleen terug in Duitsland, waar 65 procent van de islamitische Sub-Saharaanse Afrikanen in de afgelopen vijf jaar zegt te zijn gediscrimineerd op basis van afkomst. (Bron: De Volkskrant, 21 sep. 2017)