Gelijke behandeling bij handicap of ziekte

Datum laatste wijziging: 29 januari 2021  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

  1. Wet WGHB/CZ
  2. Oordeel College
  3. Werkgevers informeren tijdens sollicitatie naar gezondheid
  4. Bedrijven niet voorbereid op toename chronisch zieke medewerkers
  5. Verboden gezondheidsvragen in sollicitatieprocedures, en toch ...
  6. Bedenkingen bij aannemen van werknemers met psychische problemen

Wet WGHB/CZ

Op 1 december 2003 is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGHB/CZ) ingegaan. Deze wet verbiedt het maken van direct en indirect onderscheid bij arbeid, beroep en beroepsopleidingen. In bepaalde situaties wordt onderscheid wel toegestaan, namelijk als er sprake is van een rechtvaardigingsgrond die de wet zelf noemt. Bijvoorbeeld als de maatregelen waarbij onderscheid wordt gemaakt, juist gericht zijn op het inhalen van een bestaande algemene achterstand of als de risico's voor de veiligheid en gezondheid van de gehandicapte zelf of van andere betrokkenen te groot zijn.

De richtlijn op het gebied van gelijke behandeling op het werk verbiedt niet alleen discriminatie van een werknemer wegens een handicap. De richtlijn verbiedt ook discriminatie en pesterijen door een werkgever als een werknemer extra zorg moet besteden aan een gehandicapt kind. Aldus een beslissing van het Europese Hof van Justitie (2008).

Oordeel College

Als uw werkgever een chronisch zieke werknemer geen nieuw contract geeft, is er al gauw sprake van discriminatie. Dit bepaalde het College voor de Rechten van de Mens in de zaak van een werkneemster die bij het College had geklaagd over haar (ex-)werkgever.

Werkgevers informeren tijdens sollicitatie naar gezondheid

In sollicitatieformulieren worden regelmatig gezondheidsvragen gesteld. Dit blijkt uit een korte inventarisatie van online sollicitatieformulieren aldus de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA). Informeren naar de gezondheid door de werkgever is op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk) verboden. De commissie roept werkgevers dan ook op om deze sollicitatieformulieren aan te passen.

Red: Dat de CKA dit onderwerp aansnijdt is vanuit haar missie heel begrijpelijk. Aan de andere kant is de wetgeving voor werkgevers moordend: twee jaar loon doorbetalen als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is (ook a.g.v. bijvoorbeeld een skiongeluk), re-integratieverplichtingen, transactievergoeding en loonkosten vervanger. Enig begrip voor werkgevers is in deze wel op te brengen.

Bedrijven niet voorbereid op toename chronisch zieke medewerkers

Ruim driekwart van de onderzochte bedrijven schiet tekort bij het begeleiden van chronisch zieke mensen. Een eenduidige aanpak ontbreekt vaak en dat terwijl volgens onderzoek van de SER in 2030, 25 procent van de werkenden een chronische ziekte zal hebben. Bijna de helft, 45 procent, van de bedrijven zegt geen maatregelen te nemen om uitval van chronisch zieke collega’s te voorkomen.

De functie van werk tijdens en na ziekte wordt onderschat. Eric Velzing, bedrijfsarts: 'Werk fungeert als medicijn. Veel werkgevers gaan er ten onrechte vanuit dat ze medewerkers met een chronische ziekte zoveel mogelijk met rust moeten laten. Terwijl er juist overleg moet zijn, waarin je medewerker een volwaardige gesprekspartner is.'

Er komt ook meer aandacht van behandelaars voor de rol van werk tijdens en na een chronische aandoening. Arbo Unie zet samen met een academisch ziekenhuis stappen waarbij de behandelend specialist, in dit geval de oncoloog, de bedrijfsarts direct bij het herstelplan van de medewerker betrekt. Een positieve ontwikkeling die laat zien dat actief kunnen zijn in hun werk, voor vele chronische zieken ook een integraal onderdeel uitmaakt van het herstel. (Bron: HR Praktijk, 22 sep. 2016)

Verboden gezondheidsvragen in sollicitatieprocedures, en toch ...

In de Wet op de medische keuringen staat dat vragen stellen aan sollicitanten over hun gezondheid niet is toegestaan. Niet in gesprekken en ook niet in sollicitatieformulieren. En toch worden deze vragen nog steeds gesteld. Aldus de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) in haar jaarverslag 2018.

De CKA heeft begin 2018 geïnventariseerd of werkgevers (online) sollicitatieformulieren gebruiken waarin gezondheidsvragen worden gesteld. Dat zijn vragen over bijvoorbeeld medicijngebruik en arbeidsgeschiktheid. Het blijkt dat sommige werkgevers nog steeds gezondheidsvragen opnemen in sollicitatieformulieren. Dit komt met name voor in de sectoren Personen- en goederenververvoer, Bouw, Infra, Techniek en Horeca.

Bedenkingen bij aannemen van werknemers met psychische problemen

64% van de leidinggevenden staat terughoudend tegenover het aannemen van sollicitanten met psychische gezondheidsproblemen. Daarnaast zou één op de drie leidinggevenden een werknemer die ooit psychische problemen heeft gehad niet snel aannemen, ook als die problemen niet meer spelen. Dat blijkt uit onderzoek van Tranzo (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences). (Bron: Divosa, 26 jan. 2021


Ga terug naar subrubriek Gelijke behandeling.