Ziekte


1. Ziekte   18 maart 2018
18 maart 2018  |  ,
Inhoud Verschillende regels Ziekte door zwangerschap of bevalling Ziekte niet als gevolg van zwangerschap of bevalling Verschillende regels Als een zwangere werkneemster ziek is rond haar ...

2. Ziektekostenvergoeding   20 maart 2009
15 maart 2018  |  , , , , ,
... regeling Werkkostenregeling Naslag Oude regeling Regeling afgeschaft Vergoedingen voor kosten van ziekte, invaliditeit en bevalling die de werkgever direct of indirect (via een sociaal fonds) ...

3. Ziektekostenverzekering (Zvw) (tabellen)   23 november 2018
22 januari 2024  |  , , , , , , ,
2019 en jaren daarna Jaar Gemiddelde premie per jaar (verwachting) 2019 € 1.410 2020 € 1.438 2021 € 1.478 2022 € 1.509 2023 € 1.651 2024 € 1.752 Ga terug naar subparagraaf DGA Sociale ...

4. Ziekteverzuim   20 maart 2009
27 maart 2019  |  , , , , , ,
Ziekteverzuim werd te lang om kennis te nemen van samenhangende onderwerpen. Dit is in positieve zin veranderd. Klik onderstaand op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen tot het onderwerp ...

5. Ziektewet (inleiding)   13 juni 2013
3 mei 2023  |  , , , , , , ,
... wat kan HR daarvan leren Naslag Weer fouten in premiebeschikking Werkhervattingskas Zelf Ziektewet betalen aan werknemer met AOW-leeftijd Wat mag wel, wat mag niet bij registratie ...

6. Ziektewet (ZW)   20 maart 2009
12 juli 2019  | 
De Ziektewet heeft diverse aspecten, de verschillende subrubrieken geven daar duidelijkheid over. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

7. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
Inhoud Ziekte ontstaan door arbeid Trends Repetitive strain injury (rsi) Stoelmassage ​Werknemerscompensatie Meer capaciteit bij Inspectie voor terugdringen beroepsziekten Werknemers claimen ...

8. Vakantiedagen (ziekte)   21 januari 2011
29 november 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Regels voor de opbouw van vakantierechten tijdens ziekte Omzetten ziektedagen in vakantiedagen Ziekmelding tijdens vakantie Ziektedagen ruilen tegen vakantiedagen Kan zieke werknemer met ...

9. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... verzorging van een ernstig gehandicapte. Om deze kosten te dekken is de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) in het leven geroepen. Maar ook de rollator, een rugsteun en badplank kunnen ...

10. Ontslagbescherming (bij ziekte)   20 maart 2009
21 maart 2017  |  ,
... in dat geval geen sprake is van opzegging van uw arbeidsovereenkomst, is het opzegverbod tijdens ziekte bij de kantonrechter strikt genomen dan ook niet van toepassing. De kantonrechter zal als ...

11. Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim   26 mei 2019
19 januari 2024  |  , , , , , , ,
Inhoud Soorten ziekteverzuim hebben kleurtje Belemmerd Verzuimprotocol Overgang groot taboe op het werk Carnavalsverzuim Vallen op werkvloer oorzaak meeste arbeidsongevallen Verzuim met succes ...

12. Gelijke behandeling bij handicap of ziekte   22 januari 2011
29 januari 2021  |  , ,
... Wet WGHB/CZ Op 1 december 2003 is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGHB/CZ) ingegaan. Deze wet verbiedt het maken van direct en indirect onderscheid bij ...

13. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... is voor werkgevers die een Wajonger in dienst hebben. Wajongers kunnen minder werk aan door ziekte of een handicap. De werkgever betaalt dan minder loon aan de werknemer. De loondispensatie ...

14. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... belangrijke momenten waarbij een werkgever met UWV te maken krijgt, zoals ontslag, zwangerschap of ziekte van werknemers, zijn het uitgangspunt bij de nieuwe werkgeverswebsite. De site is te ...

15. Aftrek zorgkosten   3 februari 2018
30 juli 2018  |  , ,
... kosten van huisarts, tandarts, fysiotherapie of specialist. Niet aftrekbaar: premies voor de ziektekosten of zorgverzekering (zowel basispremie als aanvullende premies), wettelijke eigen ...

16. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... Alcoholgebruik onder 65-plussers met hoge opleiding stijgt Hoge kosten alcoholgerelateerd ziekteverzuim Zelfregulering alcoholreclame social media al vijf jaar effectief Tegen kater helpt ...

17. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... er opnieuw meer meldingen van mensen met een burn-out meldde het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. 'Het zou mij verbazen als onze technologieverslaving hiervan niet deels de oorzaak is.' ...

18. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... CAO’s die bepalingen opnemen die maken dat bij arbeidsongeschiktheid in het tweede jaar van de ziekte meer dan 70 procent van het (gemaximeerde) loon wordt betaald, niet verbindend te ...

19. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... is te vinden op MijnABP vanaf 2 januari 2018. ABP-deelnemers die nu ziek zijn en die vanwege hun ziekte niet een ANW-hiaatverzekering of een individuele levensverzekering kunnen aanschaffen bij ...

20. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... op 71,5 jaar Cijfers AOW-uitkeringen AOW-aanspraken verdubbeld Belastingplan 2016 Wijziging Ziektewet Versnelde ingangsdatum AOW Sociale ongelijkheid AOW-leeftijd terug naar 65? Kabinet mag ...

21. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... met de gegevens die daarin staan bekend is of moet zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens omtrent zijn ziekteverzuim en ziekteverloop. Dit behoort echter niet tot de uitzonderingen genoemd in artikel ...

22. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... hebt gehouden), onderwijsgegevens, pensioengegevens, gegevens of een persoon na een periode van ziekte zich aan de re-integratieverplichtingen houdt of heeft gehouden, gegevens over schulden, ...

23. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... ernstig gewetensbezwaar; verwijtbaar handelen of nalatigheidverstoorde arbeidsrelatie; veelvuldig ziekteverzuim. Geen toestemming van UWV of kantonrechter. Er zijn situaties waarin ontslag niet ...

24. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... en toewijzen van kantoorruimte wordt vanaf april 2020 rekening gehouden met hoe de overdracht van ziektes kan worden beperkt. Er zal meer aandacht zijn voor hygiëne, en de gezondheid en het ...

25. Andries Bongers   31 augustus 2015
Andries Bongers Eindredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen", Partner van ...


Bekijk items: 1 tot 25 (953 totaal)