Wet Werk en Zekerheid (Inleiding)    Wet Werk en Zekerheid (Ketenbepalingen) 


Wat ontspoort er nou niet?

Datum laatste wijziging: 3 mei 2017  |  Trefwoorden: Transitievergoeding, Loondoorbetaling, 2e Spoor, UWV

Een Transitievergoeding bij ontslag, na 2 jaar loondoorbetaling vanwege ziekte, wordt zeer onrechtvaardig gevonden. Maar moet een werkgever ook een Transitievergoeding betalen, wanneer een werknemer in het kader van re-integratie “2e spoor”, bij een andere werkgever aan de slag gaat?
Een kort antwoord op deze vraag is: JA.

Wanneer het niet lukt om een zieke werknemer binnen het eigen bedrijf terug te laten keren, gaat werkgever samen met de medewerker op zoek naar een ander bedrijf waar deze blijvend in dienst kan treden. Dit re-integratieproces noemen we “2e Spoor”.
Bij het "Tweede spoor" start de werkgever feitelijk een ontslagprocedure (via UWV). Maar wanneer het lukt om de werknemer bij een andere werkgever aan een passende baan te helpen, dan is de werkgever wel een Transitievergoeding verschuldigd.

Omdat een dergelijke toepassing van de wet als onrechtvaardig werd gezien, werd bepaald dat de werkgever via het UWV (Awf) gecompenseerd zal worden voor een transitievergoeding voor o.a. de beëindiging van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid. Minister Asscher heeft dit voorstel op 23 maart jl. ingediend,
Het huidige Kabinet heeft dit wetsvoorstel echter “controversieel” verklaard en laat een beslissing over aan een volgend Kabinet.

HR-kiosk heeft wel begrip voor het bezwaar van de werkgevers, maar desalniettemin dient wel de Transitievergoeding betaald te worden.
.
Opmerkelijk overigens is dat allerlei deskundigen, nu al argumenten aanvoeren, die moeten aantonen, dat de vergoeding bij het “2e Spoor” niet verschuldigd is.
Zo worden trukendozen geopend, met argumenten dat het toch “in onderling overleg is gegaan” of dat de werknemer “vriendelijk is verzocht ontslag te nemen” of een ander argument, dat er toch sprake is van een “Vaststellingsovereenkomst”.

Andries F. Bongers (2 mei 2017)

N.a.v. dit artikel is er een uitgebreide discussie gevoerd over de juistheid van mijn stelling.
Voor meer:  Zie verder

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wet Werk en Zekerheid (Inleiding)    Wet Werk en Zekerheid (Ketenbepalingen)