Vervroegd pensioen en een uitkering    Heeft een werknemer bij re-integratie 2e spoor en detachering recht op een transitievergoeding. En wat is de hoogte van het loon tijdens de detachering? 

Heb ik recht op een transitievergoeding bij een 2e spoortraject?

Vraagbaak  |  17 maart 2018  |  Trefwoorden: 2e Spoor, Transitievergoeding, Re-integratie, Compensatieregeling

Vraag

Via een re-integratie traject 2e spoor heb ik tijdelijk werk gevonden bij andere werkgever. Mijn werkgever zegt nu dat ik zelf ontslag moet nemen en geen recht op een transitievergoeding heb. Mijn inziens moet ik ontslag krijgen en heb ik wel recht op een transitievergoeding. Weet u hoe dit zit?

Antwoord

U bent al geruime tijd ziek. In het kader van de re-integratie verplichting die uw werkgever heeft, heeft uw werkgever (in overleg met Arbodienst en UWV) voor u een 2e Spoortraject gestart. Dus bij een andere werkgever.
Kennelijk was er voor u (gegeven de omstandigheden) bij uw huidige werkgever geen passend werk.
Op het moment dat u voor die andere werkgever gaat werken, krijgt u in feite ontslag en dient uw werkgever u de zogenaamde Transitievergoeding te betalen.
Er is een wetsvoorstel om werkgevers een tegemoetkoming te geven voor gevallen, waarbij na 2 jaar ziekte (en loondoorbetaling) ontslag zou volgen. Dat wetsvoorstel voor compensatie van de Transitievergoeding (per 1-1-2019) is echter “controversieel” verklaard. M.a.w. dit Kabinet/Tweede Kamer laat dit wetsvoorstel aan een volgend Kabinet over.
Wij hebben begrip voor het bezwaar van de werkgever, maar desalniettemin dient uw werkgever wel de Transitievergoeding te betalen. Overigens wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen is het de bedoeling om met terugwerkende kracht de werkgever te compenseren.
Deze vraag is een half jaar geleden ook al eens gesteld. Met uiteraard hetzelfde antwoord.
Zie antwoord
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Vervroegd pensioen en een uitkering    Heeft een werknemer bij re-integratie 2e spoor en detachering recht op een transitievergoeding. En wat is de hoogte van het loon tijdens de detachering?