Transitievergoeding (tabellen)

Datum laatste wijziging: 10 januari 2024  |  Trefwoorden: , , , ,

2024

De hoogte van de transitievergoeding die uw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari 2024 maximaal € 94.000 bruto. Of, als uw jaarsalaris hoger is dan € 94.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Berekening transitievergoeding:

  • Per heel dienstjaar ontvangt de werknemer ⅓ maandsalaris, vanaf de eerste werkdag.
  • Over het resterende deel of als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd kan de volgende berekening worden toegepast: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 )
  • Het bruto maandsalaris waarmee gerekend wordt, is het basissalaris plus aanvullende looncomponenten: vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, bonussen, winstuitkering, ploegentoeslagen en overwerkvergoedingen.

Rekenhulp transitievergoeding

Heeft het ontslag plaatsgevonden (of vindt het ontslag plaats) na 1 januari 2020 en wilt u een indruk krijgen van de hoogte van de transitievergoeding? Gebruik dan de Rekenhulp Transitievergoeding

2023

De vergoeding is vanaf 1 januari 2023 maximaal € 89.000. Behalve als een werknemer meer dan € 89.000 per jaar verdient. Dan is de maximale vergoeding gelijk aan 1 jaarsalaris.

2022

De maximale transitievergoeding is vanaf 1 januari 2022 verhoogd van € 84.000 naar maximaal € 86.000 bruto. Als het jaarsalaris hoger is dan € 86.000 is de transitievergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris. Het maximumbedrag wordt ieder jaar aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen.

2021

Het maximum voor de transitievergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit staat in de Regeling indexering transitievergoeding die in de Staatscourant is geplaatst.

Op grond van artikel 7:673, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt de hoogte van het bedrag jaarlijks met ingang van 1 januari gewijzigd overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen volgens de Macro-Economische Verkenningen (MEV). De verhoging wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000.

Als het bruto jaarsalaris hoger is dan onderstaand jaarbedrag, wordt de transitievergoeding maximaal een bruto jaarsalaris. 

De hoogtes zijn:
2015 € 75.000
2016 € 76.000
2017 € 77.000
2018 € 79.000
2019 € 81.000
2020 € 83.000
2021 € 84.000