Pensioenen opbouwpercentage (tabellen)

Datum laatste wijziging: 19 oktober 2021  |  Trefwoorden: , , , , ,

Opbouwpercentages vanaf 2018

Eind- en Middelloon

De maximale jaaropbouw in 2018 t.o.v. 2017 blijft gelijk, voorwaarde is dat de ingangsdatum van het pensioen op het 68ste jaar ligt. De pensioenleeftijd mag 67 jaar of nog eerder zijn, maar dan wordt de maximaal toegestane pensioenopbouw lager. In onderstaande tabel zijn de nieuwe maxima samengevat, dit overzicht geldt vanaf 1 januari 2018. 

Fiscale maxima 2018
Pensioenrichtleeftijd Eindloon Middelloon
68 1,657% 1,875%
67 1,535% 1,738%
66 1,426% 1,614%
65 1,327% 1,502%

Beschikbare premieregeling

Ook de hoogte van de beschikbare premie moet worden aangepast (lees: verlaagd). In de praktijk worden premiestaffels met een rekenrente van 4% en 3% gebruikt. De volgende premiestaffels worden per 1 januari 2018 als volgt aangepast:

2017 2018
67 jaar 67 jaar 68 jaar 68 jaar
Begin-
leeftijd
Eind-
leeftijd
Rekenrente
4,00%
Rekenrente
3,00%
Rekenrente
4,00%
Rekenrente
3,00%
15 19 4,1% 7,3% 3,8% 6,9%
20 24 4,7% 8,1% 4,4% 7,7%
25 29 5,7% 9,4% 5,4% 8,9%
30 34 7,0% 10,9% 6,5% 10,3%
35 39 8,5% 12,7% 8,0% 12,0%
40 44 10,4% 14,8% 9,7% 13,9%
45 49 12,7% 17,2% 11,9% 16,2%
50 54 15,5% 20,1% 14,5% 18,9%
55 59 19,1% 23,6% 17,9% 22,3%
60 64 23,8% 28,0% 22,3% 26,4%
65 66 27,9% 31,8%
65 67 26,8% 30,5%

(Bron: Pensioen Perspectief)


 

Ga terug naar subrubriek Ouderdomspensioen.