Pensioenakkoord 2019    Pensioenpremie StiPP (tabellen) 


Pensioenen opbouwpercentage (tabellen)

Datum laatste wijziging: 1 maart 2018  |  Trefwoorden: Tabel, Pensioen, Opbouwpercentage, 2017, 2018

Opbouwpercentages 2018

Eind- en Middelloon

De maximale jaaropbouw in 2018 t.o.v. 2017 blijft gelijk, voorwaarde is dat de ingangsdatum van het pensioen op het 68ste jaar ligt. De pensioenleeftijd mag 67 jaar of nog eerder zijn, maar dan wordt de maximaal toegestane pensioenopbouw lager. In onderstaande tabel zijn de nieuwe maxima samengevat.

Fiscale maxima 2018
Pensioenrichtleeftijd Eindloon Middelloon
68 1,657% 1,875%
67 1,535% 1,738%
66 1,426% 1,614%
65 1,327% 1,502%

Beschikbare premieregeling

Ook de hoogte van de beschikbare premie moet worden aangepast (lees: verlaagd). In de praktijk worden premiestaffels met een rekenrente van 4 % en 3 % gebruikt. De volgende premiestaffels worden per 1 januari 2018 als volgt aangepast:

2017 2018
67 jaar 67 jaar 68 jaar 68 jaar
Begin-
leeftijd
Eind-
leeftijd
Rekenrente
4,00%
Rekenrente
3,00%
Rekenrente
4,00%
Rekenrente
3,00%
15 19 4,1% 7,3% 3,8% 6,9%
20 24 4,7% 8,1% 4,4% 7,7%
25 29 5,7% 9,4% 5,4% 8,9%
30 34 7,0% 10,9% 6,5% 10,3%
35 39 8,5% 12,7% 8,0% 12,0%
40 44 10,4% 14,8% 9,7% 13,9%
45 49 12,7% 17,2% 11,9% 16,2%
50 54 15,5% 20,1% 14,5% 18,9%
55 59 19,1% 23,6% 17,9% 22,3%
60 64 23,8% 28,0% 22,3% 26,4%
65 66 27,9% 31,8%
65 67 26,8% 30,5%

(Bron: Pensioen Perspectief)
Percentages 2017 en daarvoor

Middelloon Eindloon
2017 1,52% 1.35% *
2016 1,865% 1,657%
2015 1,865% 1,657%
2014 2,15% 1,80%
2013 2,25% 1,90%

* Onder voorbehoud

Commentaar

Het opbouwpercentage van de middelloonregeling, de meest voorkomende pensioenregeling in ons land, daalt in 2017 naar 1,52 procent. Ter vergelijking, in 2013 was het nog 2,25 procent.


Het gevolg van de verlaagde opbouwpercentages is dat je voortaan een stuk minder pensioen opbouwt via je werkgever. Als je 40 jaar werkt en je elk jaar 1,52 procent pensioen opbouwt, heb je aan het einde van je carrière 60,8 procent van je gemiddelde loon opgebouwd. In de oude situatie, waarin je nog 2,25 procent van je loon kon opbouwen, kon je 60,8 procent van je gemiddelde loon nog in 27 jaar opbouwen.

Daar staat tegenover dat de AOW-leeftijd (67 jr. 2018) is verhoogd, waardoor je langer door moet werken. Hierdoor hoef je per jaar minder pensioen op te bouwen om uiteindelijk tot dezelfde pensioenuitkering te komen.

Ga terug naar subrubriek Ouderdomspensioen.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Pensioenakkoord 2019    Pensioenpremie StiPP (tabellen)