Studiefinanciering hoger onderwijs (tabellen)

Datum laatste wijziging: 9 januari 2024  |  Trefwoorden: , , , , , , , ,

Bedragen schooljaar 2023-2024 

Basisbeurs terug in het hoger onderwijs

De basisbeurs komt terug voor studenten in het hoger onderwijs. Het is een prestatiebeurs en hij wordt omgezet in een gift als de student binnen 10 jaar zijn diploma behaalt. Lukt dit niet, dan moet de student het totale bedrag met rente terugbetalen.

Voorwaarden

  • De student volgt in het studiejaar 2023-2024 een opleiding aan hbo of universiteit én
  • De student heeft op 1 september 2023 nog recht op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs.

Bedragen basisbeurs

  • Thuiswonende studenten: € 110,30 per maand
  • Uitwonende studenten: € 439,20 per maand (€ 274,90 basisbeurs + € 164,30 tijdelijke verhoging door de koopkrachtmaatregel)
Thuiswonend Uitwonend
Basisbeurs € 110,30 € 439,20 *
Aanvullende beurs maximaal € 416,00 € 416,00
Lening € 266,97 € 266,97
Collegegeldkrediet € 192,83 € 192,83
Totaal studiefinanciering € 986,10 € 1.315,00
* De basisbeurs voor uitwonende studenten is voor 2023-2024 tijdelijk opgehoogd met € 164,30 per maand.

Bedragen schooljaar 2022 - 2023

Studenten die in studiejaar 2022-2023 starten aan een opleiding, hebben nog voor één jaar te maken met het leenstelsel en ontvangen daarvoor een tegemoetkoming van 359 euro.

Invoering van de basisbeurs is topprioriteit voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Dat is een flink, technisch karwei, waar ook relatief weinig tijd voor is. Pas daarna kan DUO aan de slag met de systeemaanpassing voor de tegemoetkoming. Ondanks de grote inspanningen van DUO zal uitbetaling dan wel verrekening niet eerder mogelijk zijn dan in 2025.

Extra geldbedrag via studievouchers

Als extra geldbedrag bovenop de tegemoetkoming stelt het kabinet voor de reeds bestaande studievoorschotvouchers vrij besteedbaar te maken. Bij circa 374.000 studenten wordt er een bedrag van circa 1.770 euro in mindering gebracht op hun studieschuld. Als er geen studieschuld (meer) is, zal dit  bedrag worden uitgekeerd. Studenten uit de eerste vier collegejaren van het leenstelsel kregen deze vouchers na het behalen van het diploma omdat zij nog niet konden profiteren van de investeringen in de verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs. Tot op heden kunnen de vouchers alleen nog worden ingezet voor een vervolgopleiding.

Voorbeeld: wie zijn studie in vier jaar heeft afgerond en studeerde van studiejaar 2015-2016 tot 2019-2020, ontvangt 3.206 euro: in totaal 1.436 euro tegemoetkoming (voorkeursvariant) en circa 1.770 euro uit de studievoorschotvoucher.

Bedragen schooljaar 2021 - 2022

Voor studenten in het hoger onderwijs (hbo en universiteit) geldt sinds 2015 het leenstelsel. De student mag het maximale bedrag van €527,60- lenen, maar minder mag ook. Zo bepaalt de student zelf hoeveel studiefinanciering hij ‘krijgt’.

De student moet de lening altijd terugbetalen na het behalen van de opleiding. Bovendien betaalt de student over dit bedrag meestal rente. Het rentepercentage verschilt per jaar. In 2008 was dit bijvoorbeeld 4,17 procent, terwijl dit in 2017 0,0 procent was. In 2023 is de rente 0,46 procent Let op: in de toekomst kan de rente weer hoger worden. 

Bedragen 2020

HBO en Universiteit

Bedragen per maand

 
januari 2020 t/m augustus 2020
Lening of voorschot € 494,39
Aanvullende beurs maximaal € 403,17
Collegegeldkrediet € 171,58
Totaal € 1.071,14
september 2020 tot januari 2021 
Lening of voorschot € 494,39
Aanvullende beurs maximaal € 403,17
Collegegeldkrediet € 178,58
Totaal € 1.076,14


(Bron: Financieel.info.nl)

Ga terug naar Leenstelsel studenten hoger onderwijs.