Volksverzekeringen (tabellen)    Wajong (tabellen) 


Vrijwillige verzekeringen (tabellen)

Datum laatste wijziging: 21 januari 2018  |  Trefwoorden: Tabel, Vrijwillige verzekering, 2017, 2018

Bedragen 1 januari 2018

Voor alle verzekeringen gelden de hieronder genoemde maximumbedragen voor het te verzekeren dagloon. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen is € 210,05 per dag en € 54.614 per jaar.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Premie: Het premiepercentage is 6,27%.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Premie: Het premiepercentage is 7,04%.

Ziektewet (ZW)

Premie: Het algemene premiepercentage is 9,00%.

Ziektewet voor alfahulpen

Premie: Het algemene premiepercentage is 7,80%.


Werkloosheidswet (WW)

Premie: Het premiepercentage is 1,60%.


Bedragen 1 juli 2017

In een ministeriële regeling (Staatscourant nr 28138 van 22 mei 2017) is geregeld dat het afgeronde (bruto)minimumloon per 1 juli aanstaande met 0,89% wordt verhoogd. De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW zullen per 1 juli aanstaande eveneens met dat percentage worden verhoogd. Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2017 vastgesteld op € 207,60 per dag, en € 54.183,60 op jaarbasis.

Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen wordt gedurende het jaar niet aangepast en blijft daarom voor 2017 € 206,54 per dag, en € 53.701 op jaarbasis.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Volksverzekeringen (tabellen)    Wajong (tabellen)