Volksverzekeringen (tabellen)    Vrijwilligerswerk (tabellen) 


Vrijwillige verzekeringen (tabellen)

Datum laatste wijziging: 23 februari 2019  |  Trefwoorden: Tabel, Vrijwillige verzekering, 2018, 2019

Bedragen 1 januari 2019

Ziektewet, WW, WAO en WIA

Zie 'Premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet, WW, WAO en WIA 2019' van het UWV.   

Ziektewet voor alfahulpen

Zie UWVBedragen 1 januari 2018

Voor alle verzekeringen gelden de hieronder genoemde maximumbedragen voor het te verzekeren dagloon. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen is 210,05 per dag en 54.614 per jaar.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Premie: Het premiepercentage is 6,27%.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Premie: Het premiepercentage is 7,04%.

Ziektewet (ZW)

Premie: Het algemene premiepercentage is 9,00%.

Ziektewet voor alfahulpen

Premie: Het algemene premiepercentage is 7,80%.

Werkloosheidswet (WW)

Premie: Het premiepercentage is 1,60%.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Volksverzekeringen (tabellen)    Vrijwilligerswerk (tabellen)