Volksverzekeringen (tabellen)    Vrijwilligerswerk (tabellen) 


Vrijwillige verzekeringen (tabellen)

Datum laatste wijziging: 23 februari 2019  |  Trefwoorden: Tabel, Vrijwillige verzekering, 2018, 2019

Bedragen 1 januari 2019

Ziektewet, WW, WAO en WIA

Zie 'Premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet, WW, WAO en WIA 2019' van het UWV.

Ziektewet voor alfahulpen

Zie UWV.Bedragen 1 januari 2018

Voor alle verzekeringen gelden de hieronder genoemde maximumbedragen voor het te verzekeren dagloon. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen is € 210,05 per dag en € 54.614 per jaar.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Premie: Het premiepercentage is 6,27%.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Premie: Het premiepercentage is 7,04%.

Ziektewet (ZW)

Premie: Het algemene premiepercentage is 9,00%.

Ziektewet voor alfahulpen

Premie: Het algemene premiepercentage is 7,80%.

Werkloosheidswet (WW)

Premie: Het premiepercentage is 1,60%.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Volksverzekeringen (tabellen)    Vrijwilligerswerk (tabellen)