Vrijwillige verzekeringen (tabellen)

Datum laatste wijziging: 22 januari 2024  |  Trefwoorden: , , , , , ,

Bedragen 1 januari 2024

Ziektewet, WW, WAO en WIA

Premiepercentages vrijwillige verzekeringen 2024:
 
Premie 2020 2021 2022 2023 2024
WAO 6,77% 7,03% 7,05% 7,11% 7,54%
WIA 7,53% 7,81% 7,89% 7,98% 8,31%
WW 1,85% 1,90% 1,90% 1,80% 1,40%
Ziektewet
- Ziektewet voor alfahulpen 7,40% 7,95% 7,95% 7,80% 8,20%
- Landelijk 8,25% 9,20% 9,20% 9,00% 9,50%