Maximumdagloon (tabellen)    Minimumloon (inhoudingen) 


Meewerkaftrek (tabellen)

Datum laatste wijziging: 26 december 2018  |  Trefwoorden: Tabel, Meewerkaftrek, 2018, 2019

Percentages 2019

Gelijk aan die van 2018

NB: Het belastingvoordeel van aftrekposten voor ondernemers (zelfstandigenaftrek, S&O-aftrek, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, stakingsaftrek en MKB-winstvrijstelling) wordt vanaf 2020 afgebouwd op dezelfde manier als voor de hypotheekrenteaftrek.
 

Percentages 2018

Bij arbeid van de partner die gedurende het kalenderjaar een aantal uren in beslag neemt:
 
Uren gelijk aan of meer dan Uren minder dan Bedraagt de meewerkaftrek
525 875 1,25% van de winst
875 1.225 2% van de winst
1.225 1.750 3% van de winst
1.750 4% van de winst

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Maximumdagloon (tabellen)    Minimumloon (inhoudingen)