AWVN-werkgeversbijdrageregeling (tabellen)

Datum laatste wijziging: 13 januari 2023  |  Trefwoorden: , ,

2023

Voor dit jaar is de AWVN-werkgeversbijdrageregeling verlengd (met een jaar) door AWVN, FNV en CNV, en op 1 januari 2023 in werking getreden. De bijdrage voor 2023 is conform de regeling verhoogd naar € 22,71 per fte (2022: € 22,06).

De Unie heeft besloten niet langer partij te zijn bij deze overeenkomst. Werkgevers die alleen met de Unie een cao afsluiten waarin zij afgesproken hebben de AWVN-werkgeversbijdrageregeling aan te houden, hoeven dus ook niet af te dragen. Zij krijgen voor dit jaar geen rekening van het FIB in oktober.

Als er een cao met een afspraak over de AWVN-werkgeversbijdrageregeling afgesloten is met FNV en/of CNV “erbij”, of met alleen FNV en/of CNV, zal er niets aan de hoogte van de FIB-rekening veranderen. Het FIB, de organisatie die de bijdragen int, zal aan het eind van het jaar de bijdragen verdelen over FNV en CNV, conform hun eigen afspraken.

2022

Aangezien vakbond FNV voor 2022 haar contributie heeft verhoogd, is de hoogte van de AWVN-werkgeversbijdrageregeling per 1 januari 2022 omhoog gegaan van € 21,74 per fte naar € 22,06 per fte. De werkgeversbijdrageregeling loopt nog tot en met 31 december 2022.

2021

De AWVN-werkgeversbijdrageregeling, die liep tot en met 31 december 2020, is door betrokken partijen – AWVN, FNV, CNV Vakmensen en de Unie – officieel verlengd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Dat betekent dat alle werkgevers die in hun cao hebben opgenomen de regeling te volgen, zoals gewoonlijk een rekening van het FIB (Fonds Industriële Bonden) voor dit jaar kunnen verwachten. De bijdrage is volgens de regeling omhoog gegaan van € 21,43 naar € 21,74 per fte.

2020

Vanwege een contributieverhoging van de FNV voor 2020, gaat – in lijn met de voorwaarden van de AWVN-werkgeversbijdrageregeling – de werkgeversbijdrage voor 2020 ook omhoog – met 1,85%. Dat betekent dat de bijdrage per 1 januari van dit jaar € 21,43 per fte bedraagt voor de werkgevers die deelnemen aan de AWVN-regeling.