Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden (tabellen)    Transitievergoeding (tabellen) 


Toeslagenwet (tabellen)

Datum laatste wijziging: 29 november 2020  |  Trefwoorden: Tabel, Toeslagenwet, Sociaal minimum, 2021

Bedragen 1 januari 2021

De Toeslagenwet verstrekt een aanvulling op de loondervingsuitkering krachtens onder andere de Werkloosheidswet, Ziektewet (vangnet), Wajong, WAO, WIA en de IOW indien het inkomen van de betrokkene achterblijft bij het relevante sociaal minimum. Het normbedrag voor gehuwden is gekoppeld aan 100% van het bruto referentieminimumloon. Het normbedrag van alleenstaanden vanaf 21 jaar bedraagt 70% van het netto referentieminimumloon terwijl de normbedragen van 18- t/m 20-jarigen zijn gekoppeld aan 75% van de desbetreffende nettominimumjeugdlonen. Ook bij de netto gekoppelde uitkeringen van de Toeslagenwet is rekening gehouden met de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon sinds 1 januari 2012.

Maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen € 58.311 per jaar herleid naar andere tijdvakken: € 4.859,25 per maand, € 4.485,46 per 4 weken, € 1.121,36 per week en € 224,27 per dag. Maximumbijdrageloon voor de Zorgverzekeringswet: € 58.311 per jaar.Ga terug naar Toeslagenwet.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden (tabellen)    Transitievergoeding (tabellen)