Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden (tabellen)    Transitievergoeding (tabellen) 


Toeslagenwet (tabellen)

Datum laatste wijziging: 25 juni 2019  |  Trefwoorden: Tabel, Toeslagenwet, Sociaal minimum, 2018, 2019

Bedragen 1 juli 2019

De Toeslagenwet zorgt voor een aanvulling op een aantal uitkeringen tot het sociaal minimum. Het gaat hierbij onder meer om de WW-, WIA-, WAO-, Wajong- en ZW-uitkering.

Het bedrag voor gehuwden is gebaseerd op 100% van het brutominimumloon. Het bedrag voor alleenstaanden vanaf 21 jaar is gebaseerd op 70% van het nettominimumloon. De bedragen voor 18 t/m 20-jarigen zijn gebaseerd op 75% van het corresponderende netto minimumjeugdloon.

Sinds 1 juli 2016 geldt de kostendelersnorm in de Toeslagenwet.

Per 1 juli 2019 zijn de brutobedragen per dag (exclusief vakantietoeslag en afhankelijk van leeftijd en situatie):

Gehuwden/samenwonenden € 75,20
Alleenstaanden van 21 jaar € 55,33
Kostendeler van 21 jaar € 35,52
Alleenstaanden van 20 jaar € 41,56
Alleenstaanden van 19 jaar € 30,35
Alleenstaanden van 18 jaar € 24,47

Bedragen 1 januari 2019

De Toeslagenwet zorgt voor een aanvulling op een aantal uitkeringen tot het sociaal minimum. Het gaat hierbij onder meer om de WW-, WIA-, WAO-, Wajong- en ZW-uitkering.

Het bedrag voor gehuwden is gebaseerd op 100 procent van het bruto minimumloon. Het bedrag voor alleenstaanden vanaf 22 jaar is gebaseerd op 70 procent van het netto minimumloon. De bedragen voor 18 t/m 21-jarigen zijn gebaseerd op 75 procent van het netto minimumjeugdloon.

Sinds 1 juli 2016 geldt de kostendelersnorm in de Toeslagenwet. Per 1 januari 2019 zijn de bruto bedragen per dag (exclusief vakantietoeslag en afhankelijk van leeftijd en situatie):
 
Gehuwden/samenwonenden € 74,29
Alleenstaanden vanaf 22 jaar € 54,97
Kostendeler vanaf 22 jaar € 35,29
Alleenstaanden van 21 jaar € 43,92
Kostendeler van 21 jaar € 28,47
Alleenstaanden van 20 jaar € 35,51
Alleenstaanden van 19 jaar € 27,17
Alleenstaanden van 18 jaar € 23,37

Bedragen 1 januari 2018

De Toeslagenwet verstrekt een aanvulling op de loondervingsuitkering krachtens de Werkloosheidswet, Ziektewet (vangnet), Wajong, WAO, WIA, IOW en Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (WAMIL), indien het inkomen van de betrokkene achterblijft bij het relevante sociaal minimum. Het normbedrag voor gehuwden is gekoppeld aan 100% van het bruto referentieminimumloon. Het normbedrag van alleenstaanden vanaf 22 jaar bedraagt 70% van het netto referentieminimumloon terwijl de normbedragen van 18- t/m 21-jarigen zijn gekoppeld aan 75% van de desbetreffende nettominimumjeugdlonen. De toeslagnorm voor alleenstaande ouders is per 1 januari 2015 vervallen met de Wet hervorming kindregelingen. Ook bij de netto gekoppelde uitkeringen van de Toeslagenwet is rekening gehouden met de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon sinds 1 januari 2012.

1 jan. 2018 Gehuwden
toeslagenwet
Alleenstaand
Toeslagenwet
23 jaar
Kostendeler
Toeslagenwet
23 jaar
Alleenstaand
Toeslagenwet
22 jaar
Kostendeler
Toeslagenwet
22 jaar
Alleenstaand
Toeslagenwet
21 jaar
Alleenstaand
Toeslagenwet
21 jaar
Kostendeler
Toeslagenwet
20 jaar
Alleenstaand
Toeslagenwet
19 jaar
Alleenstaand
Toeslagenwet
18 jaar
Bruto p. dag
PremieZVW
Loonheffing
Netto dag
72,55
0,00
(-) 9,10
63,45
53,87
0,00
(-) 10,98
42,89
39,60
0,00
(-) 5,76
33,84
53,87
0,00
(-) 10,98
42,89
39,60
0,00
(-) 5,76
33,84
43,12
0,00
(-) 7,04
36,08
31,95
0,00
(-) 2,96
28,99
34,87
0,00
(-) 4,02
30,85
26,76
0,00
(-) 1,07
25,69
22,48
0,00
(-) 0,00
22,48
Vak. uitk.
PremieZVW
Loonheffing
Netto mnd
126,24
0,00
(-) 46,14
80,10
93,74
0,00
(-) 34,26
59,48
68,91
0,00
(-) 25,18
43,73
93,74
0,00
(-) 34,26
59,48
68,91
0,00
(-) 25,18
43,73
75,03
0,00
(-) 27,42
47,61
55,60
0,00
(-) 20,32
35,28
60,68
0,00
(-) 22,17
38,51
46,57
0,00
(-) 17,02
29,55
39.12
0,00
(-) 0,00
39,12
Totaal netto per maand 1460,02 992,32 779,70 986,66 779,70 832,14 665,69 709,43 588,17 528,06


Ga terug naar Toeslagenwet.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden (tabellen)    Transitievergoeding (tabellen)