Toeslagenwet (tabellen)

Datum laatste wijziging: 22 januari 2024  |  Trefwoorden: , , , , , ,

Bedragen 1 januari 2024

Zorgtoeslagregels 2024

De zorgtoeslag is de enige toeslag die in 2024 omlaag gaat. En dat heeft alles te maken met het verdwijnen van de eenmalige verhoging die in 2023 werd uitgekeerd. Het woord 'eenmalig' impliceert het al, want in 2024 wordt deze verhoging weer geschrapt. En dat betekent voor mensen die zorgtoeslag ontvangen dat ze volgend jaar gemiddeld 300 euro minder zullen krijgen dan in 2023. 

De zorgtoeslag voor het jaar 2024 bedraagt maximaal € 123.- per maand als u alleenstaand bent of € 236.- per maand als u een toeslagpartner (geregistreerd partnerschap) heeft.

Wat mag u in 2024 maximaal verdienen om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen?

Bent u alleenstaand en verdient u niet meer dan € 37.000, dan heeft u recht op zorgtoeslag. U mag dan niet meer dan € 127.582 aan spaargeld bezitten (vermogen). Heeft u meer vermogen of verdient u meer dan het bovengenoemde bedrag, dan komt u niet in aanmerking voor zorgtoeslag. De maximale vergoeding bedraagt € 123 per maand als u geen of minder inkomen heeft dan € 26.500.

Samen met uw toeslagpartner mag u in 2024 niet meer verdienen dan € 47.000. Ook wordt gekeken naar hoeveel spaargeld u samen heeft (vermogen). Dit mag niet meer zijn dan € 161.329. Voldoet u hieraan dan komt u samen met uw toeslagpartner in aanmerking voor zorgtoeslag. Het maximale bedrag voor u gezamenlijk wordt dan € 236 per maand, u mag dan samen niet meer verdienen dan € 26.500.

Wat verandert er in 2024 aan huurtoeslag?

De huurtoeslag gaat op 1 januari 2024 omhoog, en dat gaat op jaarbasis om maximaal 416 euro. Uiteraard is het één en ander afhankelijk van jouw specifieke omstandigheden en woonsituatie.

Ook is er goed nieuws voor zo'n 35.000 huishoudens. De inkomensgrens voor huurtoeslag gaat volgend jaar met 1250 euro omhoog, en dat houdt in dat deze huishoudens op basis van hun inkomen volgend jaar wél in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dat gaat om huishoudens die dit jaar qua inkomen nét boven de bovengrens zaten en daardoor buiten de boot vielen. 

Recht op huurtoeslag?

Ook voor huurtoeslag geldt dat niet iedereen er recht op heeft, want ook dat is afhankelijk van verschillende zaken. De voorwaarden die bepalen of je recht hebt op huurtoeslag, lees je hier.

Een duidelijk afgebakende, vaste inkomensgrens voor huurtoeslag – zoals wel het geval is bij de zorgtoeslag – is er echter niet. Het toekennen van huurtoeslag is namelijk een iets complexer verhaal. Het antwoord op de vraag of je er al dan niet recht op hebt, wordt bepaald op basis van een groot aantal verschillende factoren, waaronder je leeftijd, de samenstelling van je huishouden én het soort woning waar je in woont. 

Over de voorwaarden voor huurtoeslag zegt de Belastingdienst het volgende: "We kijken naar uw toetsingsinkomen. Dit is ongeveer uw bruto jaarinkomen. Hoe hoger uw inkomen is, hoe minder huurtoeslag u krijgt. Het kan ook zijn dat uw inkomen te hoog is om huurtoeslag te krijgen. Naast uw inkomen tellen ook vakantiegeld en alimentatie mee. Studiefinanciering niet. We kijken ook naar de huurprijs, het aantal personen in uw huishouden en uw leeftijd."

Zo mag de maandelijkse huur in 2024 maximaal 879,66 euro bedragen. Betaal je een hogere huur? Dan kom je niet voor huurtoeslag in aanmerking. En hetzelfde geldt voor vermogen: alleenstaanden mogen in 2024 maximaal 36.952 uro aan eigen vermogen bezitten, voor toeslagenpartners geldt een bovengrens van 73.904 euro. Heb je meer vermogen? Dan krijg je geen huurtoeslag.

Wat verandert er in 2024 aan het kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget gaat op 1 januari 2024 flink omhoog, en wel om gezinnen financieel te ondersteunen. Het kindgebonden budget voor het eerste kind wordt verhoogd met maximaal 750 euro per jaar.

Voor het tweede kind gaat het om maximaal 883 euro extra per jaar. En datzelfde bedrag geldt ook per extra kind als er sprake is van meer dan twee kinderen. 

Voor kinderen tussen de 12 en de 17 jaar oud wordt extra geld uitgekeerd. Voor een kind van 12 is volgend jaar maximaal 694 euro toeslag beschikbaar, voor een kind van 17 gaat dat om maximaal 924 euro.

Ook voor het kindgebonden budget geldt dat niet iedereen in aanmerking komt: dit hangt af van verschillende factoren

Wat verandert er in 2024 aan de kinderopvangtoeslag?

De kinderopvangtoeslag stijgt in 2024. De vergoeding wordt verhoogd en de maximale uurprijs voor de dagopvang wordt 10,25 euro. Voor buitenschoolse opvang geldt volgend jaar een maximum uurtarief van 9,12 euro. Voor gastouderopvang wordt een uurtarief van maximaal 7,53 euro gehanteerd.

Ook voor de kinderopvangtoeslag zijn er de nodige voorwaarden die bepalen of je er recht op hebt. De kinderopvangtoeslag kan gezien worden als een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. De daadwerkelijke kosten van jouw kinderopvang zijn praktisch altijd hoger, en de verwachting is dat je het verschil zelf bijbetaalt.

Bedragen 1 januari 2023

Toeslagen zijn sterk afhankelijk van het inkomen, vermogen, gezinssamenstelling en de kosten en duur van de opvang. Individuele situatie, zonder toeslagenpartner 2023:

 • Zorgtoeslag (inkomensgrens € 38.520 en maximaal € 127.582 eigen vermogen)
 • Kindgebonden budget (inkomensgrens € 21.431 en maximaal € 127.582 eigen vermogen)
 • Huurtoeslag: een werknemer komt niet in aanmerking voor huurtoeslag in 2022 wanneer de huur hoger is dan € 808,06 en het eigen vermogen hoger is dan € 33.748. 

Kunt u zorgtoeslag krijgen in 2023?

Om zorgtoeslag te krijgen moet je tenminste 18 jaar oud zijn. In 2022 mocht je ook niet meer verdienen dan 32.000 euro. In 2023 mag je inkomen een stuk hoger liggen om toch nog in aanmerking te komen voor toeslag. Voor 2023 is deze grens namelijk gesteld op 38.520 euro. Iedereen die minder verdient kan aanspraak maken op zorgtoeslag, mits je vermogen (onder andere spaargeld, aandelen, vakantiehuis) niet hoger is dan 127.582 euro.

900 euro meer in 2023

Mensen die in 2022 al zorgtoeslag kregen, zullen in 2023 maandelijks meer gaan ontvangen. Heb je een jaarinkomen van 25.500 tot 31.500 euro per jaar (en geen toeslagpartner) dan ontvang je in 2023 in totaal zo’n 900 euro meer zorgtoeslag. Verdiende je het huidige kalenderjaar 36.000 euro, dan kreeg je geen zorgtoeslag. In 2023 ontvang je dan toch 30 euro per maand (360 euro over heel 2023).
 
Zie ook de afbeelding hieronder:   

Jaarinkomen (bruto) Zorgtoeslag 2022 Zorgtoeslag 2023 Verschil Verschil
Zorgtoeslagpartner per maand per maand per  maand per jaar
€ 22.000 € 111 € 154 € 43 € 516
€ 22.500 € 109 € 154 € 45 € 540
€ 23.000 € 104 € 154 € 50 € 600
€ 23.500 €  98 € 154 € 56 € 672
€ 24.000 €  92 € 154 € 62 € 744
€ 24.500 €  87 € 154 € 67 € 804
€ 25.000 € 81 € 154 € 73 € 876
€ 25.500 € 75 € 149 € 74 € 888
€ 26.000 € 69 € 144 € 75 € 900
€ 26.500 € 64 € 138 € 74 € 888
€ 27.000 € 58 € 132 € 74 € 888
€ 27.500 € 52 € 127 € 75 € 900

Kunt u kindgebonden budget krijgen in 2023?

Voorwaarden
Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • U hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Het maakt niet uit of dit uw eigen kind is, een stief- of adoptiekind, of een pleegkind. Ook hoeft uw kind niet bij u te wonen.
 • U of de andere ouder krijgt kinderbijslag. Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u of de andere ouder geen kinderbijslag voor uw kind? Dan moet u bijdragen in de kosten van levensonderhoud van uw kind.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor u geldt.
 • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Hoe hoog mag uw inkomen zijn?

Deze vraag is niet 1-2-3 te beantwoorden. Hoe hoger uw inkomen is, hoe minder kindgebonden budget u krijgt. Het kan ook zijn dat uw inkomen te hoog is voor kindgebonden budget. Daar is geen vaste inkomensgrens voor.

Hoe hoog mag uw vermogen zijn?

Heeft u of uw toeslagpartner vermogen, zoals spaargeld of beleggingen? Als dat bedrag op 1 januari 2023 te hoog is, kunt u voor het hele jaar geen kindgebonden budget krijgen.

Maximaal vermogen op 1 januari 2023

 • U hebt geen toeslagpartner € 127.582
 • U hebt een toeslagpartner € 161.329

Bijzondere situaties

In de volgende situaties zijn er aanvullende regels voor kindgebonden budget:

 • U bent co-ouder.
 • U hebt een samengesteld gezin.
 • U woont samen met uw kind bij uw ouders.
 • U hebt een stiefkind, pleegkind of adoptiekind.
 • U woont in het buitenland.
 • U woont in Nederland, maar werkt in het buitenland

Hoogte kindgebonden budget

De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van uw inkomen, het aantal kinderen en of u een toeslagpartner hebt of alleenstaande ouder bent. Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar krijgt u meer kindgebonden budget. Deze verhoging is een tegemoetkoming in de schoolkosten.

Kunt u huurtoeslag krijgen in 2023?

Woont u in een huurhuis? Dan kunt u huurtoeslag aanvragen.

Voorwaarden

Om huurtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner en medebewoners aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder. Hebt u een toeslagpartner? Die moet ook 18 of ouder zijn.
 • U huurt een zelfstandige woonruimte. Als u bijvoorbeeld op kamers woont, dan is dat meestal geen zelfstandige woonruimte.
 • U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. Hebt u een toeslagpartner of medebewoners? Zij moeten ook op uw woonadres ingeschreven staan.
 • Uw inkomen is niet te hoog. Hebt u een toeslagpartner of medebewoners? Hun inkomen telt ook mee.

De huurprijs is niet te hoog en ook niet te laag

Uw vermogen is niet te hoog. Hebt u een toeslagpartner of medebewoners? Hun vermogen telt ook mee.
U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner en voor uw medebewoners van 18 jaar en ouder. 
Hoe hoog mag uw inkomen zijn?
De hoogte van uw huurtoeslag hangt onder andere af van uw jaarinkomen. Bij toeslagen noemen we dit het ‘toetsingsinkomen’. Er is geen vaste inkomensgrens. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van de hoogte van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Hebt u een toeslagpartner? Dan tellen we zijn toetsingsinkomen op bij uw inkomen. Ook het toetsingsinkomen van medebewoners telt mee. Hebt u inwonende kinderen onder de 23 jaar? Dan telt de eerste € 5.432 van hun inkomen niet mee. Hoe hoog mag uw huur zijn? Is uw huurprijs hoger dan de bedragen in de tabel? Dan kunt u geen huurtoeslag krijgen. De huurprijs is de kale huurprijs plus bepaalde servicekosten, zoals schoonmaakkosten voor een gemeenschappelijke ruimte.

Uw leeftijd en de huurprijs per maand

 • U bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan 23 jaar en hebt geen kinderen. maximaal € 452,20
 • U bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan 23 jaar en hebt kinderen. maximaal € 808,06
 • U bent 23 jaar of ouder. maximaal € 808,06

Hoe hoog mag uw vermogen zijn?

Hebt u of uw toeslagpartner vermogen, zoals spaargeld of beleggingen? Als dat bedrag op 1 januari 2023 te hoog is, kunt u voor het hele jaar geen huurtoeslag krijgen.

Maximaal vermogen op 1 januari 2023

 • U hebt geen toeslagpartner € 33.748
 • U hebt een toeslagpartner € 67.496

Hebt u een medebewoner voor de huurtoeslag?

Een medebewoner mag niet meer dan € 33.748 vermogen hebben
Wilt u weten of u een van deze toeslagen kunt krijgen? Maak dan de proefberekening op toeslagen.nl.

Bedragen 1 januari 2021

De Toeslagenwet verstrekt een aanvulling op de loondervingsuitkering krachtens onder andere de Werkloosheidswet, Ziektewet (vangnet), Wajong, WAO, WIA en de IOW indien het inkomen van de betrokkene achterblijft bij het relevante sociaal minimum. Het normbedrag voor gehuwden is gekoppeld aan 100% van het bruto referentieminimumloon. Het normbedrag van alleenstaanden vanaf 21 jaar bedraagt 70% van het netto referentieminimumloon terwijl de normbedragen van 18- t/m 20-jarigen zijn gekoppeld aan 75% van de desbetreffende nettominimumjeugdlonen. Ook bij de netto gekoppelde uitkeringen van de Toeslagenwet is rekening gehouden met de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon sinds 1 januari 2012.
Maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen € 58.311 per jaar herleid naar andere tijdvakken: € 4.859,25 per maand, € 4.485,46 per 4 weken, € 1.121,36 per week en € 224,27 per dag. Maximumbijdrageloon voor de Zorgverzekeringswet: € 58.311 per jaar.

Ga terug naar Toeslagenwet.