Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden (tabellen)    Transitievergoeding (tabellen) 


Toeslagenwet (tabellen)

Datum laatste wijziging: 1 maart 2018  |  Trefwoorden: Tabel, Toeslagenwet, Sociaal minimum, 2017

Bedragen 1 januari 2018

De Toeslagenwet verstrekt een aanvulling op de loondervingsuitkering krachtens de Werkloosheidswet, Ziektewet (vangnet), Wajong, WAO, WIA, IOW en Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (WAMIL), indien het inkomen van de betrokkene achterblijft bij het relevante sociaal minimum. Het normbedrag voor gehuwden is gekoppeld aan 100% van het bruto referentieminimumloon. Het normbedrag van alleenstaanden vanaf 22 jaar bedraagt 70% van het netto referentieminimumloon terwijl de normbedragen van 18- t/m 21-jarigen zijn gekoppeld aan 75% van de desbetreffende nettominimumjeugdlonen. De toeslagnorm voor alleenstaande ouders is per 1 januari 2015 vervallen met de Wet hervorming kindregelingen. Ook bij de netto gekoppelde uitkeringen van de Toeslagenwet is rekening gehouden met de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon sinds 1 januari 2012.

1 jan. 2018 Gehuwden
toeslagenwet
Alleenstaand
Toeslagenwet
23 jaar
Kostendeler
Toeslagenwet
23 jaar
Alleenstaand
Toeslagenwet
22 jaar
Kostendeler
Toeslagenwet
22 jaar
Alleenstaand
Toeslagenwet
21 jaar
Alleenstaand
Toeslagenwet
21 jaar
Kostendeler
Toeslagenwet
20 jaar
Alleenstaand
Toeslagenwet
19 jaar
Alleenstaand
Toeslagenwet
18 jaar
Bruto p. dag
PremieZVW
Loonheffing
Netto dag
  72,55
 0,00
 (-) 9,10
     63,45
    53,87
   0,00
 (-) 10,98
     42,89
39,60
   0,00
 (-) 5,76
     33,84
53,87
    0,00
 (-) 10,98
     42,89
39,60
      0,00
 (-) 5,76
     33,84
43,12
      0,00
 (-) 7,04
     36,08
31,95
      0,00
 (-) 2,96
     28,99
34,87
      0,00
 (-) 4,02
     30,85
26,76
      0,00
 (-) 1,07
     25,69
22,48
      0,00
 (-) 0,00
    22,48
Vak. uitk.
PremieZVW
Loonheffing
Netto mnd 
   126,24
       0,00
 (-) 46,14
      80,10
  93,74
       0,00
 (-) 34,26
      59,48
  68,91
       0,00
 (-) 25,18
      43,73
  93,74
       0,00
 (-) 34,26
      59,48
  68,91
       0,00
 (-) 25,18
      43,73
  75,03
       0,00
 (-) 27,42
      47,61
  55,60
       0,00
 (-) 20,32
      35,28
    60,68
       0,00
 (-) 22,17
      38,51
  46,57
       0,00
 (-) 17,02
      29,55
  39.12
     0,00
 (-) 0,00
      39,12
Totaal netto per maand   1460,02 992,32 779,70 986,66 779,70 832,14 665,69 709,43 588,17 528,06Bedragen 1 juli 2017

De Toeslagenwet verstrekt een aanvulling op de loondervingsuitkering krachtens de Werkloosheidswet, Ziektewet (vangnet), Wajong, WAO, WIA, IOW en Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (WAMIL), indien het inkomen van de betrokkene achterblijft bij het relevante sociaal minimum. Het normbedrag voor gehuwden is gekoppeld aan 100% van het bruto referentieminimumloon. Het normbedrag van alleenstaanden vanaf 22 jaar bedraagt 70% van het netto referentieminimumloon terwijl de normbedragen van 18- t/m 21-jarigen zijn gekoppeld aan 75% van de desbetreffende nettominimumjeugdlonen. De toeslagnorm voor alleenstaande ouders is per 1 januari 2015 vervallen met de Wet hervorming kindregelingen. Ook bij de netto gekoppelde uitkeringen van de Toeslagenwet is rekening gehouden met de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon sinds 1 januari 2012.

Onderstaand 3 zijn de nieuwe normbedragen opgenomen. De toeslag bedraagt het verschil tussen de bruto-uitkering en het betreffende normbedrag, waarbij voor sommigen de toeslag is gemaximeerd.

Vanaf 1 juli 2016 geldt de kostendelersnorm in de TW voor 21-jarigen en ouder. Op basis van de overgangsregeling is de norm per 1 juli 2017 vastgesteld op 60% van het minimumloon voor 22-jarigen en ouder en op 65% van het nettominimumjeugdloon voor 21-jarigen. Onderstaand worden de desbetreffende bedragen vermeld.

Toeslagennormen

1 juli 2017 Gehuwden
toeslagenwet
Alleenstaand
Toeslagenwet
23 jaar
Kostendeler
Toeslagenwet
23 jaar
Alleenstaand
Toeslagenwet
22 jaar
Kostendeler
Toeslagenwet
22 jaar
Alleenstaand
Toeslagenwet
21 jaar
Alleenstaand
Toeslagenwet
21 jaar
Kostendeler
Toeslagenwet
20 jaar
Alleenstaand
Toeslagenwet
19 jaar
Alleenstaand
Toeslagenwet
18 jaar
Bruto p. dag
PremieZVW
Loonheffing
Netto dag
  71,97
 0,00
 (-) 8,96
     63,01
    53,52
   0,00
 (-) 10,87
     42,65
44,11
   0,00
 (-) 7,46
     36,65
53,52
    0,00
 (-) 10,87
     42,65
44,11
      0,00
 (-) 7,46
     36,65
42,71
      0,00
 (-) 6,93
     35,78
35,31
      0,00
 (-) 4,21
     31,10
34,66
      0,00
 (-) 3,99
     30,67
26,56
      0,00
 (-) 1,04
     25,52
22,29
      0,00
 (-) 0,00
    22,29
Vak. uitk.
PremieZVW
Loonheffing
Netto mnd 
   125,24
       0,00
 (-) 45,77
      78,77
  93,13
       0,00
 (-) 34,03
      59,10
  76,76
       0,00
 (-) 28,05
      48,71
  93,13
       0,00
 (-) 34,03
      59,10
  76,76
       0,00
 (-) 28,05
      48,71
  74,32
       0,00
 (-) 27,16
      47,16
  61,44
       0,00
 (-) 22,45
      38,99
    60,31
       0,00
 (-) 22,04
      38,27
  46,22
       0,00
 (-) 16,89
      29,33
  38.79
     0,00
 (-) 0,00
      38,79
Totaal netto per maand   1449,87 986,66 845,69 986,66 845,69 825,19 715,23 705,30 584,35 523,60

Ga terug naar Toeslagenwet.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden (tabellen)    Transitievergoeding (tabellen)