Sociaal Minimum


1. Sociaal minimum (tabellen)   17 oktober 2019
9 januari 2024  |  , , , , , ,
Sociaal minimum 1 januari 2024 Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week Bedrag per maand Gehuwd / gelijkgestelden € 95,14 € 475,70 € 2.069,30 Alleenstaande van 21 jaar en ouder € 67,75 ...

2. Voorzieningen sociaal minimum   20 maart 2009
12 juli 2019  |  , ,
Inhoud Armoede en sociaal minimum Sociale voorzieningen Armoede en sociaal minimum Sociale voorzieningen hebben een aanvullend karakter: komt iemand niet of niet meer in aanmerking voor en sociale ...

3. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... werkloze werknemers (IOAW) De IOAW (vanaf 1986) geeft een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum aan oudere werkloze werknemers. Vanaf 2015 wordt de IOAW geleidelijk afgebouwd, ...

4. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... wordt definitief opgenomen als werkwijze in de dienstverlening van UWV. Verzekeringsartsen bij Sociaal Medische Zaken kunnen werken met een sociaal medisch verpleegkundige of medisch ...

5. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... op de samenhang van gezondheidsproblemen met achterliggende problematiek op het vlak van het sociaal domein, zoals armoede en schulden. Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik en ...

6. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... opzeggen Op 6 februari heeft 2016 de Eerste Kamer toestemming aan het kabinet gegeven om het sociaal zekerheidsverdrag met Marokko op te zeggen. Op dit moment geldt het verdrag nog. Als het ...

7. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... het kabinet om de AOW-leeftijd mee te laten stijgen met de levensverwachting kan leiden tot meer sociaaleconomische ongelijkheid. Nederlanders worden weliswaar ouder, maar lang niet altijd in ...

8. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... UAF). Integratie verloopt moeizaam In Nederland geboren jongeren van niet-westerse herkomst lopen sociaaleconomisch nog steeds achter op autochtone jongeren. Onderwijs speelt een cruciale rol bij ...

9. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
2 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... door – tot aan 100 procent voor twee jaar. (Bron: HR-Praktijk, 7 jan. 2015) In het kader van het Sociaal Akkoord heeft het kabinet met werkgevers- en werknemersorganisaties de intentie - er is ...

10. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... organisatie als MijnUrgentie helpt woningzoekenden met urgentieverklaringen. Zij zijn partner van Sociaalwerknetwerk en werken landelijk om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen aan goede ...

11. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
11 juni 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
... podiumkunstenaars; medisch en tandheelkundig specialisten, verpleeghuisartsen, huisartsen en sociaal geneeskundigen; begeleiders van school- en vakantiekampen; militair personeel bij inzet ...

12. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... op Arbo VGM Checklist voor Aannemers Kampen voorloper met ‘omgekeerde’ verordening sociaal domein Werknemers vaker arbeidsongeval dan zelfstandigen Fouten bij het kiezen van een ...

13. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... bij wanbetaling Als werk weinig opbrengt Gelijke kansen en voorkomen van armoede centraal in nieuw sociaal contract Armoede in Nederland Meer huishoudens met risico op armoede in 2017 Aanpak ...

14. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... weinig initiatief om vluchtelingen in dienst te nemen. Maar organisaties kunnen zeker helpen. De Sociaal Economische Raad (SER) publiceerde onlangs de website www.werkwijzervluchtelingen.nl die ...

15. Bedrijven en organisaties   2 maart 2019
13 februari 2021  |  , ,
... Unilever mag misschien wel iets minder bescheiden zijn Nederlandse multinationals zijn duurzaam Sociaal en groen ondernemen wordt mainstream Pensioenfondsen tekenen voor samenwerking duurzaam ...

16. Belasting   12 februari 2017
14 februari 2017  | 
... gestimuleerd om aan ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instelling) te geven, maar ook aan SBBI´s (Sociaal Belang Behartigende Instelling). 50+ Geheel volgens verwachting wil de ouderenpartij ...

17. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... inkomen van circa € 110.000 en hoger geen recht meer op arbeidskorting. • Arbeidsmarkt: in het Sociaal Akkoord is voor 2014 en 2015 ook jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ...

18. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... wordt uitgebreid met gemeentelijke tegemoetkomingen voor kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie of de persoonlijke situatie van de ouder (bijvoorbeeld ontvanger ...

19. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... geworden”, vertelt Mar-Jan. “We geven les met 23 docenten en negen stagiairs die de opleiding sociaal werk volgen. Bovendien hebben we vier collega’s op het stagebureau. Onze studenten ...

20. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
16 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Vangnet Sociaal minimum Bijstandsnormen Bijzondere bijstand Langdurigheidstoeslag Vakantie Sollicitatieplicht Vier weken maatregel bijstand goed opgepakt Invoering Wet Werk en Bijstand ...

21. Boetebeding   20 maart 2009
8 oktober 2020  |  ,
... beslagvrije voet in acht wordt genomen, een beslag automatisch teruggedraaid moet worden. (Bron: Sociaal Werk Nederland e.a., 13 dec. 2016) Accountants beboeten medewerkers voor niet naleven ...

22. CAO (inhoud)   20 maart 2009
22 mei 2021  |  , , ,
... a.g.v. de kredietcrisis de loonstijgingen fors af, van 3,1% naar 2,3% vóór het afsluiten van het sociaal akkoord, verder naar 1,4% daarna. Afspraken over werkgelegenheidsgaranties en scholing ...

23. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... eind november 2016 gaat de Hoge Raad nader in op de CAO-norm. In deze zaak staat de uitleg van een sociaal plan (dat als CAO was aangemeld) centraal. Met de CAO-norm wordt volgens de Hoge Raad ...

24. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... stond helemaal niet op de agenda”, zegt FNV-bestuurder Erik de Vries. “En het is een heel mooi sociaal plan, maar een sociaal plan is voor mensen die weg moeten. Wij willen juist ...

25. Curriculum Vitae (CV)   1 december 2015
24 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... Spring eruit met jouw CV Wereldwijd benoemen Nederlanders meeste vervolgopleidingen op CV Sociaal, Teamplayer, Zelfstandig grootste cliche's op Nederlandse CV's Nederlanders benoemen ...


Bekijk items: 1 tot 25 (132 totaal)