Minimum vakantiebijslag (Wml)

Datum laatste wijziging: 2 augustus 2019  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

 1. Op wie van toepassing
 2. Meestal 8%
 3. Ambtenaren
 4. Meer dan 8%
 5. Betaling uiterlijk in juni

Op wie van toepassing

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (Wml) is van toepassing op alle werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst arbeid verrichten.

Flexibele arbeidskrachten, zoals thuiswerkers, hebben eveneens recht op het minimumloon, als:
 • de arbeid persoonlijk wordt verricht of hooguit met behulp van gezinsleden;
 • er niet meer dan 2 opdrachtgevers zijn;
 • de arbeidsverhouding ten minste 3 maanden duurt;
 • het werk gedurende ten minste 5 uur per week wordt gedaan.
Met ingang van 1 januari 2018 is de Wml ook voor de volgende categorieën van toepassing:
 • degenen werkzaam op basis van een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst;
 • personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt (en dus nog doorwerken);
 • werknemers vanaf 22 jaar (vanaf 1 juli 2017).

Zie ook subparagraaf Wml.

Meestal 8%

Volgens de Wml bedraagt de vakantietoeslag (de wet spreekt over vakantiebijslag) minimaal 8% van het bruto jaarloon. Van de Wml kan in CAO's of personeelshandboeken alleen worden afgeweken ten gunste van de werknemer (dwingend recht). Meestal is de vakantiebijslag 8%.

Ambtenaren

Ambtenaren vallen niet onder de Wml. Voor hen is de vakantietoeslag via de Ambtenarenwet geregeld.

Meer dan 8%

Over het deel van het loon, dat uitkomt boven driemaal het minimumloon (berekend op jaarbasis, incl. vakantietoeslag 8%), hoeft geen vakantietoeslag te worden betaald (art.15, lid 1, Wml). Bij een loon van driemaal het minimumloon of meer kunnen werkgever en werknemer schriftelijk afspreken dat over het meerdere geen vakantietoeslag wordt berekend. In de praktijk wordt meestal niets op schrift gesteld en ontvangt de werknemer met een loon boven driemaal het minimumloon ook over het meerdere 8%.

Betaling uiterlijk in juni

Vakantietoeslag moet uiterlijk in juni zijn betaald, eerder mag ook (art. 17, lid 1, Wml). Het is toegestaan schriftelijk af te spreken dat de vakantietoeslag vaker (bijvoorbeeld maandelijks) of eerder (bijvoorbeeld in april of mei) te betalen. De opbouw en andere zaken die met vakantietoeslag samenhangen, worden beschreven in Arbeidsrecht, subrubriek Vakantietoeslag.

Ga terug naar subrubriek Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (Wml).