Wij zijn een uitzendbureau en onze cao staat boven de wet.

Opinie |  za 17 okt 2020  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Dwingend recht, Ploegentoeslag, Ploegendienst, Overwerk, Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, CAO, Vakantietoeslag, Vakantiegeld, Inlenersbeloning

Een groot uitzendbureau plaatst zijn medewerker bij een technisch bedrijf, waar ook ploegendiensten worden gedraaid. De vaste medewerkers van dat bedrijf krijgen (zoals het hoort) ook over de toeslag van de ploegendienst vakantiegeld betaald. De medewerker van het uitzendbureau krijgt dit echter niet en vraagt HR-kiosk hoe dat nu zit.

Soortgelijke vragen hebben ons de afgelopen jaren al meerdere keren bereikt. Het eenduidige antwoord hierop is dat “ploegentoeslag” niet als uitzondering wordt genoemd in Art. 6 van de Wet op het Minimum Loon en Vakantiebijslag. Daarom moet ook over deze looncomponent vakantiebijslag (vakantiegeld) betaald worden.

De werknemer heeft dit antwoord gemeld bij de HR-afdeling en kreeg onder meer als antwoord dat:
  • De Wet Minimum Loon en Vakantiebijslag niet bij hem van toepassing is
  • De Cao voorschrijft dat de vakantietoeslag (uitsluitend) wordt berekend over het feitelijke loon

Dwingend recht kun je niet van afwijken

De opmerking dat de Wet Minimum Loon en Vakantiebijlslag niet van toepassing zou zijn, kunnen wij (HR-kiosk) niet plaatsen. Deze wet is  gewoon dwingend recht.
Een ploegentoeslag is ook feitelijk loon, waarover ook alle heffingen van toepassing zijn.
Daarbij wordt in deze wet in Art.6 alle uitzonderingen genoemd, waarover geen vakantiebijslag is verschuldigd. Het gaat dan meestal om eenmalige betalingen en onkostenvergoedingen. De ploegentoeslag wordt daarin niet genoemd.
Ook bijvoorbeeld de looncomponent “overwerk” is per 1-1-2019 toegevoegd aan de emolumenten waarover gewoon vakantiebijslag betaald moet worden.
In het overleg met het uitzendbureau (directie en cao-specialist) blijven zij bij hun standpunt en wordt ons daarbij nadrukkelijk verboden de naam van dit grote uitzendbureau te noemen in publicaties. Uiteraard noemen wij de naam van de werknemer niet en ook het uitzendbureau, dat meent boven de wet te staan, zullen we maar weglaten.

Nee, dat is bij ons niet van toepassing

Het is opmerkelijk dat veel werkgevers er mee wegkomen door te stellen dat bepaalde wettelijke regels in hun organisatie niet van toepassing zijn.
En vaak slikken werknemers dat dan, maar juist daarvoor is het dwingend recht uitgevonden, dat partijen er niet naar willekeur van kunnen afwijken.

En daarbij geldt ook nog eens de Wet Waadi, waarbij uitzendondernemingen aan uitzendkrachten het loon en overige vergoedingen verschuldigd zijn, die ook worden toegekend aan vaste werknemers van de inlener. Deze regel wordt ook wel de inlenersbeloning genoemd
 Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over PersoneelsbeleidGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: