Stopt mijn ziektewetuitkering op de datum dat ik AOW krijg?    Wordt een spaartegoed gekort op de Wajonguitkering? 

Moet er over overwerk en ploegentoeslag ook vakantietoeslag worden betaald?

Vraagbaak  |  15 mei 2018  |  Trefwoorden: WML, Ploegentoeslag, Vakantiegeld, Vakantietoeslag

Vraag

Als in het cao staat "vakantietoeslag is gelijk aan een basismaandsalaris", in mijn geval kale loon (functieloon) , is de werkgever, dan verplicht om vakantietoeslag te betalen over overwerkuren en ploegentoeslag? Hierover staat niets beschreven in de Cao.

Antwoord

Deze vraag is al meerdere keren gesteld en beantwoord.
In de Wet Minimum Loon en Vakantietoeslag staat vermeld over welke emolumenten geen vakantietoeslag hoeft te worden betaald. U heeft dat goed verwoord. Wanneer een toeslag (betaling) daar niet genoemd staat, moet er dus ook vakantietoeslag over worden betaald.
Ja, over de ploegentoeslag, die een vaste uitkering is, moet gewoon vakantietoeslag worden betaald. Zie ook: https://www.hr-kiosk.nl/vraagbaak/moet-over-ploegentoeslag-ook-vakantiegeld
Over overwerkuren (incidenteel) daarentegen voor 1-1-2018 niet, maar met ingang van die datum is de wet op dat punt gewijzigd en moet vanaf 1-1-2018 over het gehele vakantiejaar over overwerk ook vakantietoeslag worden betaald.
Dat ook tijdens de vakantie de vaste ploegentoeslag wordt doorbetaald, is vanwege het feit dat het een vast loonbestanddeel is.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Stopt mijn ziektewetuitkering op de datum dat ik AOW krijg?    Wordt een spaartegoed gekort op de Wajonguitkering?