Moet er over overwerk en ploegentoeslag ook vakantietoeslag worden betaald?    Mag de werkgever mij bij ziekte 70% van het maximum dagloon betalen? 

Wordt een spaartegoed gekort op de Wajonguitkering?

Vraagbaak  |  15 mei 2018  |  Trefwoorden: Wajong, Korting, Spaargeld, Pensioensparen

Vraag

Onze dochter heeft een Wajong uitkering. Nu wil ze gaan sparen voor een soort pensioen. Maar waar is dat het beste? Als ze zelf spaart wordt ze gekort op de uitkering. Als je een echt pensioen opbouwt wordt dit niet gekort op de uitkering.

Antwoord

Vermogen heeft geen invloed op de WAJONG-uitkering. Dus spaargeld of pensioen sparen geeft geen korting op de WAJONG uitkering.
Wanneer er bijverdiend wordt, dan mag maximaal 20% van het minimum loon worden bijverdiend en het meerdere wordt gekort.

Wat zegt het UWV zelf
Sommige inkomsten hebben geen invloed op uw Wajong-uitkering. Dat geldt bijvoorbeeld voor:
  • de inkomsten van uw partner of daarmee gelijkgestelde persoon (Ontvangt u ook een toeslag van UWV? dan geeft u deze inkomsten wel door);
  • uw vermogen of spaargeld;
  • een erfenis;
  • alimentatie;
  • de toeslag voor huur, zorg of kinderopvang van de Belastingdienst;
  • een vergoeding voor de kosten die u maakt bij vrijwilligerswerk: de onkostenvergoeding.
Ontvangt u een Wajong-uitkering én een toeslag van UWV? Dan kunnen de inkomsten uit het rijtje hierboven wél invloed hebben op uw toeslag. U heeft namelijk een aantal extra plichten bij een toeslag.
Uitkeringsgerechtigden mogen bijverdienen naast de Wajonguitkering. De grens van het bijverdienen wordt bepaald door de hoogte van de Wajonguitkering. Bij volledige uitkering mag maximaal 20% van het minimumloon bijverdiend worden.

Nu uw vraag
Pensioen sparen c.q. het gespaarde bedrag wordt dus niet gekort.
Wat is dan de beste, c.q. minst risicovolle manier van sparen?
Gewoon sparen op een spaarrekening levert geen rendement op.
Banksparen bij een bank geeft het meeste rendement en het minste risico.
De bedragen die bij banksparen worden ingelegd zijn aftrekbaar voor de belasting, maar bij een WAJONG uitkering zal dat nauwelijks iets uitmaken
Als ouder kunt u haar ieder jaar een bedrag schenken, dat niet van de uitkering wordt afgetrokken.
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Moet er over overwerk en ploegentoeslag ook vakantietoeslag worden betaald?    Mag de werkgever mij bij ziekte 70% van het maximum dagloon betalen?