Heeft een pensioengerechtigde ook recht op seniorenverlof    Mag een jubileumuitkering verruild worden met bruto loon? 

UWV slaat plank volledig mis bij korting inkomsten

Vraagbaak  |  29 januari 2021  |  Trefwoorden: Dagloonbesluit, Dagloonberekening, Korting, Verdiensten, SV-loon

Vraag

Ik heb gemerkt dat mijn dagloon voor de WIA (IVA) aanmerkelijk lager is vastgesteld dan indertijd voor de WW. Ik ontvang hierdoor een paar honderd euro (netto) minder aan uitkering per maand.
Wilt u voor mij nagaan, hoe dit kan?

Antwoord

Ik heb uw situatie onderzocht en kom tot de volgende conclusies:
Wanneer een verzekerde tijdens een WW-periode gedeeltelijk gaat werken, worden de verdiensten uit dat werk voor 70% in mindering gebracht op de uitkering. Anders gezegd: door te gaan werken heeft de verzekerde 30% voordeel van die extra inkomsten. Dit is overigens een onderdeel van de wet, die al in de 60-er jaren van de vorige eeuw bestond. Dus niets nieuws.
Maar wanneer een verzekerde de bijverdienste al had toen deze werkloos werd, mogen deze verdiensten niet in mindering worden gebracht.. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld – voordat u werkloos werd – twee banen combineerde of naast een baan werkzaam was als zelfstandige. Als u dan werkloos wordt van 1 baan, tellen de verdiensten van de andere baan of het werk als zelfstandige niet mee. Maar let op: Als u daarna meer gaat werken in de andere baan of meer gaat werken als zelfstandige heeft dat wel weer gevolgen voor uw WW-uitkering.
In uw geval had het UWV de verdiensten  niet in mindering mogen brengen op de uitkering. Omdat het UVW (overigens ten onrechte) het SV-loon uit de WW-periode (waarbij ten onrechte kortingen zijn toegepast) heeft genomen voor de dagloonvaststelling, is dat dagloon sowieso te laag vastgesteld.
Het UWV had echter de referteperiode voor de dagloonvaststelling moeten verleggen, waardoor men uiteindelijk wel op hetzelfde dagloon was uitgekomen, als tijdens de WW-periode.(Beslissing Minister Asscher en nogmaals door Koolmees bevestigt). Zie Overheid.nl | Consultatie Wijziging Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in het geval van een lager dagloon door ziekte.
Overigens ben ik tevens van mening, dat het UWV niet alleen qua communicatie, (zie de website over bijverdiensten) maar u ook mondeling onjuist heeft voorgelicht.
M.a.w. het UWV past (wellicht te goeder trouw) de wet onjuist toe.
Ik adviseer u dan ook bezwaar te maken tegen de dagloonvaststelling en de korting op uw WW-uitkering.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Heeft een pensioengerechtigde ook recht op seniorenverlof    Mag een jubileumuitkering verruild worden met bruto loon?