Moet de werkgever over de ploegentoeslag vakantiegeld betalen?    Mogen wij vakantie uren inhouden bij werknemer die tijdens ziekte met vakantie gaat? 

Mag het UWV mijn uitbetaald verlof korten op mijn uitkering?

Vraagbaak  |  19 april 2018  |  Trefwoorden: Korting, Verlof, Vakantieuren, UWV, WAO, Sociaal minimum, Toeslag

Vraag

De afgelopen jaren is mijn leven totaal op z’n kop gezet. Dan heb ik het over mijn gezondheid, later mijn WAO uitkering en daarna weer de drastische gevolgen die dat met zich mee heeft gebracht.
Ik durf het nauwelijks te ‘outen’ maar mijn WAO uitkering ligt net iets beneden bijstandsniveau en dat maakt de situatie zeer nijpend.
De uitkering is zo laag omdat ik al een aantal jaren parttime werkte in de zorg (omdat dat toen nog wel bij mij en mijn aandoeningen aansloot) met nu alle gevolgen van dien.
Ik heb ook nog eens een slapend dienstverband dus een transitievergoeding heb ik na ruim 25 dienstjaren en 104 weken ziek NOOIT gehad.
Maar inmiddels heb ik met mijn werkgever kunnen overleggen om het bovenwettelijke verlof in een paar tranches te laten uitbetalen. Zo heeft dat dus plaatsgevonden.
Mijn vraag is nu: kan het UWV na jaren nog met een naheffing of terugvordering komen”.

Antwoord

Jouw ongerustheid is terecht, omdat mijn ervaring is dat het UWV zelfs bij toepassing van de wet, onjuiste beslissingen neemt. Zie uitspraak rechter.
In dat geval mag de uitbetaling van uren uit een vorig dienstverband niet in mindering gebracht worden op de uitkering.
Als dat wel correct zou zijn (en dat is het niet) dient ook de uitbetaling meegenomen te worden in de dagloonvaststelling.
Wel valt het mij op dat je kennelijk dus een uitkering hebt beneden het minimum loon en het Sociaal Minimum. Ben je wel eens geattendeerd op een toeslag van het UWV, wanneer je een uitkering krijgt beneden het Sociaal Minimum?
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Moet de werkgever over de ploegentoeslag vakantiegeld betalen?    Mogen wij vakantie uren inhouden bij werknemer die tijdens ziekte met vakantie gaat?