Mag het UWV mijn uitbetaald verlof korten op mijn uitkering?    Ik heb mij betergemeld, maar mijn werkgever heeft die datum opgeschoven. Wie bepaalt wanneer ik beter ben? 

Mogen wij vakantie uren inhouden bij werknemer die tijdens ziekte met vakantie gaat?

Vraagbaak  |  19 april 2018  |  Trefwoorden: Verlof, Ziekte tijdens vakantie, Bovenwettelijk, inhouden

Vraag

Mogen wij vakantiedagen inhouden bij onze medewerker, die aan het re-integreren is. Zij gaat in overleg een weekje met vakantie. Wij zouden hiervoor graag verlofdagen willen inhouden. Ze bouwt immers ook dagen op. Ze gaat gewoon met vakantie, niets bijzonders, geen therapie o.i.d. Kunnen wij deze verlofdagen zonder problemen gewoon inhouden als vakantie?

Antwoord

Als een werknemer in zijn ziekteperiode op vakantie gaat, dan mag de werkgever ook zonder toestemming van de werknemer vakantiedagen in mindering brengen. Wel moet de werknemer echt van vakantie hebben genoten en het moet om bovenwettelijke vakantiedagen gaan. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn die vakantiedagen die de werknemer extra krijgt bovenop het wettelijke minimum aantal van 20 dagen bij een fulltime dienstverband.
https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/arbeidsrecht/vakantiedagen-arbeidsrecht/vakantiedagen-ziekte#5
Een zieke werknemer kan dus wel op vakantie gaan. Sterker, de nieuwe vakantiedagenwetgeving stelt dat van de werkgever mag worden verwacht dat hij de zieke werknemer stimuleert met vakantie te gaan. Bij de gesprekken over de re-integratie moet de vakantie aan de orde komen. Alleen als een eventuele vakantie het herstel van de werknemer belemmert, kan de werkgever in overleg met de bedrijfsarts, de vakantieaanvraag van de werknemer weigeren.
Over het algemeen zal een medewerker die ziek is, meer dan 5 bovenwettelijke verlofdagen hebben; dus ook de verlofdagen uit voorgaande perioden.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mag het UWV mijn uitbetaald verlof korten op mijn uitkering?    Ik heb mij betergemeld, maar mijn werkgever heeft die datum opgeschoven. Wie bepaalt wanneer ik beter ben?