Wordt mijn deeltijdpensioen van mijn WW-uitkering afgetrokken?    Tellen de meeruren (flexuren) mee voor het vaststellen van mijn uitkering bij ziekte? 

Ik heb mij betergemeld, maar mijn werkgever heeft die datum opgeschoven. Wie bepaalt wanneer ik beter ben?

Vraagbaak  |  28 maart 2018  |  Trefwoorden: 4-wekenregeling, Betermelden

Vraag

Ik ben werkzaam als OOP (ondersteunend personeel) in het voortgezet onderwijs en ben ongeveer een jaar en enkele weken ziek geweest. Ik heb mij na een opbouw periode van re-integratie, waarbij ik uiteindelijk nog op 10% ziek stond, mij beter gemeld bij mijn leidinggevende. Ik heb van 5 januari 2018 tot 12 februari 2018 100% gewerkt. Dit heb ik volledig zonder ziek of vrij volgehouden. Hierna ben ik beter gemeld bij het UWV door mijn werkgever.

Nu zegt mijn werkgever dat de 4 welbekende weken pas gaan tellen na de betermelding van het UWV en niet vanaf mijn betermelding. Maar ik heb wel 5 weken volledig gewerkt tussen de ziekmeldingen.

Nu heb ik mij dus op 13 februari voor 1 dag ziek gemeld. Nu zegt mijn werkgever dat ik dus nog steeds in hetzelfde ziektetraject zit als voor mijn 5 weken volledige werkzaamheden.

Maakt het uit wie wat beter meldt als ik al een periode van 5 weken volledig werk heb gehad?
Waar vind ik de precieze uitleg van de regels omtrent betermelden.

Antwoord

De kern van de zaak draait om twee vragen:

  • Wie bepaalt of je “beter gemeld mag worden”?
  • Wat is de essentie van de “4 weken regel”?
 De eerste case is uitzonderlijk, omdat meestal de discussie gaat over het feit dat de werkgever, op advies van de Arbodienst, vindt dat de werknemer wel arbeidsgeschikt is, terwijl de werknemer samen met de huisarts vinden dat dat niet zo is.
De jurisprudentie over een dergelijke situatie is duidelijk. Maar nu u zelf vindt dat u arbeidsgeschikt bent en u zich beter meldt, is in de literatuur weinig te vinden. De Arbodienst kan op goede gronden vinden, dat een medewerker nog niet aan volledige werkhervatting toe is.
Ik krijg echter het vermoeden, dat de werkgever op grond van de “4 weken regel” uw definitieve werkhervatting eerst heeft willen afwachten, wat misschien wel begrijpelijk is, maar niet correct.
Wanneer een werknemer minder dan 4 weken hersteld is en dan weer ziek wordt, wordt de nieuwe ziekteperiode (met de voorgaande) als 1 periode gezien.   De 4 wekenregel is belangrijk voor de periode dat het loon moet worden doorbetaald, bijvoorbeeld 100% of 70%, maar nog belangrijker of een werknemer eerder aan de maximum periode van 2 jaren komt en de overgang naar de WIA.
Nu u slechts 1 dag ziek bent geweest, speelt dit waarschijnlijk niet.
 
Mijn opvatting en ook van het UWV en het arbeidsrecht is, dat wanneer u zichzelf geschikt acht om weer te gaan werken, u zich beter moet melden bij uw werkgever en weer aan het werk moet gaan.
Het kan dus zijn, zoals ik al hierboven heb geschreven, dat de Arbodienst op goede gronden een werkhervatting om medische redenen, nog niet positief vindt en een langere periode van re-integratie voorschrijft.  Maar dat is helemaal niet het geval!
Uw werkgever denkt alleen slim te zijn vanwege de “4 weken regel”.
 
  Wordt mijn deeltijdpensioen van mijn WW-uitkering afgetrokken?    Tellen de meeruren (flexuren) mee voor het vaststellen van mijn uitkering bij ziekte?