Wordt mijn vervroegd ouderdomspensioen gekort op de toeslag op mijn IVA-uitkering?    Wordt mijn deeltijdpensioen van mijn WW-uitkering afgetrokken? 

Telt een bonus die via de WKR is uitbetaald mee voor het jaarinkomen?

Vraagbaak  |  27 maart 2018  |  Trefwoorden: WKR, Bonus, Jaarinkomen, Dagloonberekening

Vraag

Ik ontving t/m 2016 een bonus, welke belast is. Per 2017 heeft de werkgever de bonus onder de WKR-regeling uitbetaald. Mag dit? Wij hebben een overeenkomst, dat de bonus meetelt, voor eventuele WAO uitkering. Klopt de toepassing van de WKR dan wel? 

Antwoord

Wanneer een bonus onder de WKR onbelast wordt uitbetaald, telt deze niet mee voor de dagloonberekening voor de uitkeringen (WW en WIA). Maar telt ook niet mee voor uw jaarinkomen.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wordt mijn vervroegd ouderdomspensioen gekort op de toeslag op mijn IVA-uitkering?    Wordt mijn deeltijdpensioen van mijn WW-uitkering afgetrokken?