Telt een bonus die via de WKR is uitbetaald mee voor het jaarinkomen?    Wanneer mag de werkgever een bril onbelast vergoeden? 

Wordt mijn deeltijdpensioen van mijn WW-uitkering afgetrokken?

Vraagbaak  |  27 maart 2018  |  Trefwoorden: Deeltijdpensioen, WW-uitkering, UWV

Vraag

Per 1 sept. a.s. wordt mijn dienstverband beëindigd en krijg ik een WW uitkering. Om aanspraak te kunnen maken op mijn voorwaardelijke pensioen (ABP) moet ik deeltijdpensioen opnemen. Dit wordt echter door het UWV van mijn uitkering afgetrokken. Ik ben echter vier jaar geleden een factor 0,2 minder gaan werken. Valt deze situatie niet onder de uitzonderingen, waarbij de uitkering niet gekort wordt? Of moeten minder werken en deeltijdpensioen gelijktijdig ingaan?

Antwoord

De reactie van het UWV is bijna standaard te noemen, maar niet altijd correct.
Uw deeltijdpensioen mag niet worden afgetrokken van de WW-uitkering.
Het dagloon van de WW-uitkering is immers reeds gebaseerd op 20% minder uren.
 
Samenloop van een pensioenuitkering en een WW-uitkering
De hoofdregel is dat pensioenuitkeringen gekort worden op een WW-uitkering, ook als de pensioenuitkering voortkomt uit een ander dienstverband dan het dienstverband van waaruit de werkloosheidsuitkering is ontstaan. Sinds 1 juli 2015 is er een drietal uitzonderingen (waarvan we slechts de eerste noemen) op deze regel in de wet opgenomen, t.w.:
  • Een deeltijdpensioen wordt niet verrekend met de WW-uitkering voor zover dat deeltijdpensioen samenhangt met dezelfde dienstbetrekking waaruit de werknemer vervolgens werkloos wordt. Een cruciale voorwaarde hierbij is dat de werknemer bij het ingaan van het deeltijdpensioen ook tegelijkertijd minder uren is gaan werken.
Mocht het UWV toch anders beslissen, dan kunt u altijd bezwaar maken, maar let op: Blijft het UWV volharden in haar mening dan zult in beroep moeten gaan bij de Raad van Beroep.
Mogelijk heeft u een mondelinge uitspraak gekregen. U moet echter om een schriftelijk reactie vragen.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Telt een bonus die via de WKR is uitbetaald mee voor het jaarinkomen?    Wanneer mag de werkgever een bril onbelast vergoeden?