Met terugwerkende kracht een loonsverhoging, heb ik na ontslag daar nog recht op?    Wordt een lijfrente gekort op mijn IOAZ-uitkering? 

Wordt het voorwaardelijk pensioen gekort op de WW-uitkering?

Vraagbaak  |  15 augustus 2018  |  Trefwoorden: Voorwaardelijk, Deeltijdpensioen, WW-uitkering, Korten

Vraag

Met ingang van 01-09-2018 ben ik werkloos geworden na 41 dienstjaren. Het ontslag is door middel van een Vaststellingsovereenkomst (VSO).
Ik heb contact opgenomen met het ABP en in overleg heb ik per 01-07-2018 een stukje pensioen laten uitbetalen (10%) om het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen.
Nu lees ik het onderstaande artikel  waarin staat beschreven of het pensioen gekort gaat worden op de WW-uitkering. Alleen begrijp ik dit niet. Is de kans aanwezig dat het UWV het bedrag van het pensioen gaat korten op de WW-uitkering in mijn situatie?
 

Antwoord

Ja, het (deeltijd)pensioen wordt gekort op uw WW-uitkering.
 
Wat betreft het uitbetalen van het voorwaardelijk pensioen, dient dit samen te gaan met een evenredig, deeltijdpensioen c.q. 10% minder gaan werken. Deze situatie moet dus voor de ontslagdatum al  zijn ontstaan.
 
Bent u geboren op of na 1 januari 1950 en bent u (binnenkort) ouder dan 60 jaar, dan is er een simpele manier om uw voorwaardelijke pensioen veilig te stellen. U kunt op uw pensioenoverzicht van het ABP zien hoe hoog uw voorwaardelijk pensioen is. Is dat een bedrag dat de moeite waard is, dan kunt u dat veiligstellen door één maand voor de ingangsdatum van uw werkloosheid 10 procent keuzepensioen op te nemen. Als u dan ook één maand voor de ingangsdatum van uw werkloosheid al voor 10 procent deeltijdontslag neemt, wordt het bedrag dat u maandelijks aan keuzepensioen van het ABP zult ontvangen niet gekort op uw WW-uitkering. Het laatste volgt uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 22 maart 2017*.”
 
Eigenlijk is het om het even: Of het deeltijdpensioen wordt gekort op de volledige WW-uitkering. Of u krijgt bij een deeltijdpensioen (dus deeltijdontslag) ook 10% minder WW-uitkering.
 
De vraag (die ik even niet kan beantwoorden) is of deze keuze wel zo verstandig is geweest en het deeltijdpensioen niet ten koste gaat van het totale pensioen. 

Reactie

Bedankt voor de reactie en als ik zo goed begrijpt word ik niet gekort. Ik ben namelijk op 16-03-1957 geboren en de ingangsdatum van de WW is per 01-09-2018 en de 10% pensioen uitbetaling is per 01-07-2018 aangevraagd en de 1e betaling heb ik op 23-07-2018 via ABP ontvangen.
 
Volgens mij interpreteer je mijn antwoord verkeerd, tenzij ik jou niet goed begrepen heb.
  • Je hebt een deeltijdpensioen aangevraagd
  • Maar ben je ook in deeltijd (10% minder) gaan werken, gedurende de laatste 2 maanden?
 
Wanneer dat laatste niet het geval is, wordt je wel gekort.
 
Maar wanneer je wel officieel in deeltijd bent gaan werken (dus 10% minder), dan is je uitkering ook 10% lager.
 
Dus in principe is korten of een lagere uitkering hetzelfde.
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Met terugwerkende kracht een loonsverhoging, heb ik na ontslag daar nog recht op?    Wordt een lijfrente gekort op mijn IOAZ-uitkering?