Mag mijn werkgever ADV-dagen inhouden tijdens werktijdverkorting?    Wat is de hoogte van het loon dat de werkgever moet betalen tijdens de bevallings- en zwangerschapsperiode in het 2e ziektejaar? 

Is er pensioenpremie ingehouden tijdens WW-uitkering

Vraagbaak  |  21 april 2020  |  Trefwoorden: WW-uitkering, Pensioenpremie, Stichting Fonds Voortzetting Pensioen (FVP)

Vraag 

Ik heb een vraag over de periode waarin ik noodgedwongen aanspraak heb moeten maken op een WW uitkering. Het betreft de periode van juli 1993 tot 1998.
Ik zou graag willen weten of ik in die periode pensioen heb opgebouwd. De jaren voorafgaand aan genoemde periode is door mijn werkgever in de metaalindustrie (die failliet  is gegaan) steeds pensioenpremie afgedragen.

Antwoord

Een vraag die je in principe zelf moet kunnen beantwoorden. Het is niet vanzelfsprekend dat er over de WW-periode ook pensioenpremie is ingehouden c.q. betaald.
Wel bestond er in die jaren de mogelijkheid om (op vrijwillige basis) via de Stichting Financiering Voortzetting Pensioen (FVP) tijdens de WW-periode premie te betalen, waarbij de FVP tevens premie voor u spaarde. Maar daar moet u dan ook een bevestiging van hebben gehad. Lees ook
 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mag mijn werkgever ADV-dagen inhouden tijdens werktijdverkorting?    Wat is de hoogte van het loon dat de werkgever moet betalen tijdens de bevallings- en zwangerschapsperiode in het 2e ziektejaar?