Mijn werkgever meldt mij niet ziek voor 2e dienstverband, dat geeindigd is    Is er pensioenpremie ingehouden tijdens WW-uitkering 

Mag mijn werkgever ADV-dagen inhouden tijdens werktijdverkorting?

Vraagbaak  |  13 maart 2020  |  Trefwoorden: ADV, Coronavirus, Werktijdverkorting, UWV, Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vraag

Mijn werkgever (reisbranche) heeft toestemming voor 24 weken werktijdverkorting van 50% wegens het coronavirus. Hij wil als sociale compensatie een aantal adv-dagen inhouden. Mag dat?

Antwoord

Als gevolg van de werktijdverkorting betaalt uw werkgever 100% van het loon door en krijgt zelf 70% vergoed door het UWV. (Inmiddels verhoogd naar 90%)
Een strikt antwoord op uw vraag is: Het is alleen toegestaan verplichte verlofdagen op te leggen, wanneer dat in de cao of in een arbeidsreglement VOORAF is afgesproken.
En dan gaat het meestal over niet meer dan 3 dagen.
De vraag is dus: is er een cao van toepassing of is er iets afgesproken in het arbeidsreglement?
Ik kan wel begrijpen dat de werkgever in deze uitzonderlijke situatie een beroep doet op sociale gevoelens. Deze toestand is een enorme strop voor de werkgever, terwijl u er met salaris niet op achteruit gaat.
Ik geef u in overweging (afgezien van de juridische aspecten) toch met het voorstel van de werkgever akkoord te gaan. Dat betaalt zich later weer terug is mijn inschatting.
 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mijn werkgever meldt mij niet ziek voor 2e dienstverband, dat geeindigd is    Is er pensioenpremie ingehouden tijdens WW-uitkering