Problemen en kritiek    Verdiencapaciteit 


Wetten en wetsvoorstellen

Datum laatste wijziging: 5 januari 2019  |  Trefwoorden: UWV, Wetten, Wetsvoorstel

Inhoud

  1. Wet structuur uitvoering werk en inkomen
  2. Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten 2014
  3. Juninota
  4. Stopzetten WW-uitkering onder voorwaarden mogelijk
  5. Wijziging bij uitkering van UWV in het buitenland

Wet structuur uitvoering werk en inkomen

Vanaf 1 januari 2002 geldt de (Wet Suwi) en de daarbij behorende Invoeringswet. Deze nieuwe organisatiestructuur stelt werk boven inkomen. Vanaf het eerste moment en het eerste contact staan de mogelijkheden om weer werk te krijgen voorop. Er is een loket voor zowel het zoeken naar werk als voor aanvragen van een uitkering, de werkzoekende wordt niet meer van het kastje naar de muur gestuurd.

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten 2014

In het UWV Kennisverslag 2014-2 kijkt de UWV vooruit op de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten*. U leest onder meer in hoeverre werkgevers bereid zijn om mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen.

In het Kennisverslag staan de recente ontwikkelingen in de sociale zekerheid. Naar verwachting krijgen 460.000 mensen eind 2014 een WW-uitkering. Dat zijn 20.000 WW-uitkeringen meer dan eind vorig jaar, maar 25.000 minder dan UWV begin dit jaar verwachtte.

* Het wetsvoorstel is door de Eerste Kamer op 31 maart 2015 aangenomen.

Juninota

Ieder jaar publiceert het UWV de 'juninota' met daarin de ontwikkelingen van wetten en fondsen. Lees de juninota 2015.

Stopzetten WW-uitkering onder voorwaarden mogelijk

Per 1 april 2018 kunnen WW-gerechtigden onder bepaalde voorwaarden hun recht op WW-uitkering stopzetten zodat het resterende recht niet wordt opgebruikt. Het gaat om mensen die hun werk bijna volledig hebben hervat en daarnaast nog een aanvulling vanuit de WW ontvangen. Tot nu toe was het niet mogelijk om het recht op WW-uitkering te beëindigen, zolang de inkomsten uit werk minder waren dan 87,5% van het maandloon waarop de uitkering is gebaseerd. Ook bleef de sollicitatieplicht gelden binnen de WW.

Met de wetswijziging die nu in werking treedt, kunnen WW-gerechtigden die het werk hervatten tegen een lager loon in bepaalde gevallen zelf hun aanvullende WW-uitkering stopzetten. Ze kunnen hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij UWV.

Stopzetten van de WW-uitkering is mogelijk als:
  • de WW-gerechtigde werkt of gaat werken voor bijna hetzelfde aantal uren als het aantal uren waarop de WW- uitkering is gebaseerd. Het verschil in gewerkte uren dient minder te zijn dan 5 uur per week en
  • de WW-gerechtigde minder verdient dan 87,5% van het WW-maandloon. Bij een WW-maandloon meer dan 87,5% is er geen recht op WW en beëindigt UWV de uitkering.
(Bron: UWV, 26 mrt. 2018)

Wijziging bij uitkering van UWV in het buitenland

Vanaf 1 januari 2019 gaan mensen die in het buitenland wonen meer belasting betalen over hun uitkering van UWV, als zij loonheffingskorting laten toepassen op die uitkering. Dat komt door een wetswijziging.

U kunt de loonheffingskorting in 2020 misschien terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. U kunt ook een voorlopige aanslag aanvragen. U krijgt de loonheffingskorting dan vooraf, verspreid over het jaar. Aan het eind van het belastingjaar volgt de definitieve berekening. De Belastingdienst laat u dan weten of u belasting terugkrijgt of nog moet betalen. (Bron: UWV, 19 dec. 2018)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Problemen en kritiek    Verdiencapaciteit