Cybercrime    Geheimhouding en gedrag 


Gedragscode

Datum laatste wijziging: 19 januari 2019  |  Trefwoorden: Gedragscode, Gedrag en veiligheid, Criminaliteit

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Drie kwart bedrijven slachtoffer economische criminaliteit
 3. Gedragscodes steeds minder ingegeven door wet- en regelgeving
 4. Grote toename gegevensfraude
 5. Acquisitiefraude
 6. Nieuwe gedragscode bedrijven
 7. Politie ziet de meeste misdaad niet
 8. Mag een werkgever een recherchebureau inschakelen?
 9. IT-professional onwetend over digitale toegangsrechten ex-werknemers
 10. Oplegging levenslange gevangenisstraf blijft mogelijk
 11. #metoo in het arbeidsrecht
 12. Wetsvoorstel tegen lijnkaping

Inleiding

Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en Ėregels voor medewerkers, cliŽnten en derden. Het uitgangspunt is dat de situatie op de werkvloer verbetert als normen en regels duidelijk zijn en als iedereen ze consequent hanteert. Er zijn gedragscodes voor de verwerking van personeelsdossiers, voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, voor het verbeteren van het milieu, voor de medezeggenschap en zelfs voor de SMS dienstverlening.

Drie kwart bedrijven slachtoffer economische
criminaliteit

Maar liefst 73 procent van de ondervraagde organisaties in PwCís Crime Survey 2014 heeft in de afgelopen twee jaar te maken gehad met economische criminaliteit. Diefstal van geld of goederen komt met 65 procent het vaakst voor, gevolgd door diefstal van informatie (27 procent), cybercriminaliteit (23), corruptie (21) en concurrentievervalsing (18 procent).

Van de deelnemende bedrijven zegt bijna driekwart preventieve maatregelen te hebben genomen tegen diefstal en fraude. Dan gaat het om transparante richtlijnen, gedragscodes en een sanctiebeleid. Een kwart van de organisaties maakt gebruik van een compliance programma en 63 procent van de bedrijven biedt trainingen aan voor het eigen personeel. (Bron: PwC, 8 jul. 2014)

Gedragscodes steeds minder ingegeven door wet- en regelgeving

Gedragscodes van bedrijven worden steeds minder ingegeven door wet- en regelgeving. Ondernemingen willen in toenemende mate kunnen beschikken over een code om het 'wij-gevoel' binnen de onderneming te stimuleren, het gedrag van leidinggevenden te verbeteren en het imago van de onderneming zeker stellen. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG en de Erasmus Universiteit naar de gedragscodes van de bedrijven die deel uitmaken van de Global Fortune 200.

ĎDe code vormt bovendien voor veel bedrijven niet langer alleen een handleiding die aangeeft wat wel en niet van werknemers wordt verwacht. Meer en meer geeft de code ook aan wat de lange termijn doelstellingen van de onderneming zijn, wat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf is en met welke dilemmaís zij in het zaken doen geconfronteerd wordtí, melden de onderzoekers. (Bron: Over Financieel Management, 11 nov. 2014)

Grote toename gegevensfraude

Binnen grote bedrijven (van 100 medewerkers of meer) werd in 2014 aanzienlijk meer gefraudeerd. Er vond zowel fraude met geld, met goederen, als met gegevens plaats. Maar ťťn vorm van fraude was het allergrootst: fraude met gegevens. (Bron: Hoffmann, feb. 2015)

NB: Hoffmann Bedrijfsrecherche BV is met bijna 80 medewerkers het grootste onderzoeks- en adviesbureau van West-Europa. Zij verrichten ongeveer 1500 onderzoeken per jaar.

NB: Bedrijfsrecherchebureau Hoffmann BV heeft op verschillende punten de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) overtreden zo concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in 2016. Het bureau voerde onder meer screenings uit op basis van toestemming van de sollicitanten en werknemers. Ook maakte het bedrijf integrale kopieŽn van identiteitsbewijzen en voegde het sociale mediaprofiel van betrokkenen aan het dossier toe. Hoffmann heeft na het onderzoek van de  AP de screening van personeel aangepast, zodat het niet langer meer de Wet bescherming persoonsgegevens overtreedt.

Acquisitiefraude

Vooral in de slaan fraudeurs hun slag. Zij kunnen dan relatief eenvoudig via een spookfactuur of telefonische aanbieding uw onderneming verleiden tot het doen van onnodige betalingen, soms jarenlang.

Bereid vakantiekrachten goed voor als u hen inwerkt. Zo voorkomt u dat criminelen misbruik maken van hun onwetendheid.

Nieuwe gedragscode bedrijven

Op 8 december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code de herziene Corporate Governance Code (de Code) gepubliceerd. De vorige gedragscode stamde uit 2008, de belangrijkste verandering gaat voornamelijk over het lange termijn denken.

De herziene Code is tot stand gekomen op verzoek van VNO-NCW, VEUO, Eumedion, VEB, FNV, CNV en Euronext. De belangrijkste vernieuwing is het centraal stellen van lange termijn waarde creatie en de introductie van cultuur als onderdeel van goede corporate governance. Daarnaast is de Code op veel andere punten geactualiseerd. De Commissie heeft de herziene Code aan Minister Kamp van Economische Zaken overhandigd.

Nederlandse beursvennootschappen worden geacht in 2018 te rapporteren over de naleving van de herziene Code over het boekjaar 2017. Voorwaarde hiervoor is dat de herziene Code in 2017 door het kabinet wordt verankerd in de Nederlandse wet.

Beursgenoteerde bedrijven moeten in hun jaarverslag verantwoording afleggen over hun bonusstructuur, in het bijzonder hoeveel de top verdient t.o.v. de werkvloer (loonkloof). NB: In de VS moeten bedrijven per januari 2017 verantwoording afleggen over de verhouding tussen het salaris van de top en dat van de andere medewerkers.

Minister van FinanciŽn Jeroen Dijsselbloem raadde een soortgelijk systeem aan voor Nederland, maar kreeg dit voorstel er niet doorheen. Eerder dit jaar werd al een conceptversie gepubliceerd, die Dijsselbloem vooral Ďeen gemiste kansí was. Dijsselbloem is blij met de aanpassingen, maar vindt de regels nog steeds niet streng genoeg. (Bronnen o.m.: Commissie Corporate Governance Code en MT.nl, dec. 2016)

Een overzicht van de belangrijkste veranderingen is te vinden op de site van Lexology.

Politie ziet de meeste misdaad niet

De criminaliteit in Nederland is groter dan uit de officiŽle cijfers blijkt. Door capaciteitsgebrek bij de opsporingsdiensten en daling van de aangiftebereidheid bij burgers en bedrijven, geven de cijfers niet weer wat de werkelijke omvang is van de misdaad. De capaciteit bij politie en OM is inmiddels op een dusdanig laag niveau gekomen dat de burger het vertrouwen in de rechtshandhaving dreigt te verliezen en criminelen handelen alsof ze niet meer gepakt kunnen worden. (Bron en meer: Trouw, 13 jan. 2017

Mag een werkgever een recherchebureau inschakelen?

Ook voor de werkgever geldt gedragscode. Bijvoorbeeld, mag een werkgever een zieke werknemer laten schaduwen door een recherchebureau als de werkgever het vermoeden heeft dat de werknemer ondanks zijn ziekte andere werkzaamheden verricht?

Uit jurisprudentie (17 januari 2017) valt op te maken dat het inschakelen van een recherchebureau alleen dan aanvaardbaar is:
 • wanneer sprake is van zeer bijzondere omstandigheden
 • waarin tegen de werknemer ernstige verdenkingen zijn gerezen ter zake van ernstige overtredingen
 • die een onderzoek buiten de betrokkene om noodzakelijk maken.
Opgemerkt werd dat het inhuren een recherchebureau brengt per definitie een inbreuk mee op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer. Is er van de kant van de werkgever onvoldoende onderbouwing dan riskeert hij bij het ontslag naast de transitievergoeding nog een forse 'billijke' vergoeding .

IT-professional onwetend over digitale toegangsrechten ex-werknemers

Uit wereldwijd onderzoek van Bomgar blijkt dat slechts 37 procent van de IT-professionals beschikt over een integraal overzicht van alle werknemers met speciale toegangsrechten.

Maar liefst 33 procent geeft aan dat de mogelijkheid bestaat dat voormalige werknemers nog altijd toegang hebben tot het bedrijfsnetwerk. Tevens geeft 90 procent van de IT-professionals aan werknemers met speciale toegangsrechten in de meeste gevallen wel te vertrouwen, slechts 41 procent vertrouwt deze insiders volledig. (Bron: ManagersOnline, 16 jun. 2017)

Oplegging levenslange gevangenisstraf blijft mogelijk

De recente regeling van herbeoordeling en toetsing in het geval een levenslange gevangenisstraf is opgelegd, voldoet aan de eisen van het EVRM omdat bij de toepassing van de regeling de burgerlijke en penitentiaire rechter een belangrijke rol hebben. Daarom blijft oplegging van levenslang in Nederland mogelijk. Dat oordeelt de Hoge Raad op 27 december 2017.

Levenslange gevangenisstraf mag daadwerkelijk levenslang duren. Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, het EVRM, staat daaraan niet in de weg. Na verloop van tijd moet echter wel een reŽle mogelijkheid tot herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf bestaan, die kan leiden tot verkorting van de straf en (voorwaardelijke) invrijheidstelling. Dit recht op een herbeoordeling betekent overigens niet dat een levenslanggestrafte ook zal vrijkomen.

#metoo in het arbeidsrecht

De kantonrechter deed op 1 mei 2018 uitspraak, als volgt in te delen:
 • De bestaande sanctioneringsregeling is niet gevolgd.
 • De leeftijd (58 jaar), duur van het dienstverband (bijna 40 jaar) en de verstrekkende (financiŽle) gevolgen van een ontslag op staande voet zijn niet meegewogen, of beter worden in de de ontslagbrief niet genoemd. 
 • Het betoog werkgever dat het ontslag past in de context van de #MeToo-discussie doet onvoldoende recht aan de omstandigheden van het geval.
 • Persoonlijke omstandigheden zijn onvoldoende meegewogen bij het opleggen van de sanctie.
 • Het ontslag op staande voet wordt vernietigd.

Wetsvoorstel tegen lijnkaping

Al jaren ontvangt MKB-Nederland klachten over lijnkaping. Een misleidende tekst alsof je bij je aanbieder overstapt op een voordeliger abonnement, een telefonische acquisitie waarbij je 'ja' zegt op de vraag of men je aanvullende informatie mag sturen: ineens is je telecomabonnement overgenomen, betaal je meer in plaats van minder en zit je zonder telecomverkeer als je je lijn terug wil of weigert te betalen voor iets wat je nooit hebt gewild. Het is een grote frustratie van veel ondernemers.

Staatsecretaris Keijzer wil slamming nu bij wet verbieden. Een zeer welkome stap, zegt MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie beveelt de bewindsvrouw aan om, nu ze toch bezig is, gelijk ook andersoortige contracten zoals energiecolportatie mee te nemen in de plannen. Dat scheelt ondernemers veel tijd en geld die ze kwijt zijn aan zaken die je (weer) in vertrouwen zou moeten kunnen regelen.  Het wetsvoorstel staat voor consultatie online (Bron: MKB, 18 jan. 2019

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Cybercrime    Geheimhouding en gedrag