Beoordelen    Cloud 


Beroepscode NVP

Datum laatste wijziging: 5 juni 2017  |  Trefwoorden: Beroepscode NVP, Gedragscode, Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling, Certificering

Inhoud

  1. Doelstelling
  2. PO beroeps- en gedragscode
  3. NVP Sollicitatiecode
  4. Certificering
  5. Indienen klacht

Doelstelling

De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) presenteerde op 29 juni 2012 de P&O beroeps- en gedragscode. In de PO code zijn de praktische en ethische principes, regels en opvattingen voor de PO professie vastgelegd.

De PO beroeps- en gedragscode kan door PO professionals gehanteerd worden als leidraad bij het toetsen van het eigen functioneren en het definiŰren van ontwikkelingsmogelijkheden. Opleidingsinstituten kunnen de PO code gebruiken als kader bij de inrichting van hun lesprogramma's. Ten slotte is de PO code ook bestemd voor stakeholders (belanghebbenden). Zij kunnen eruit afleiden wat de professionele kennis, vaardigheden en gedragstandaarden zijn die redelijkerwijs van effectieve PO-professionals verwacht mogen worden.

PO beroeps- en gedragscode

Het belang van deze collectieve beroeps- en gedragsnormen voor de PO professie is groot. Voor PO professionals, maar vooral ook voor werknemers en werkgevers. Collectief gedefinieerde normen in combinatie met de juiste interpretatie hiervan, bepalen de kracht van dit fundament.

De PO beroeps- en gedragscode werd op 29 juni 2012 door de (toenmalige) NVP-voorzitter Wim Kooijman overhandigd aan Paul de Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanaf die dag is de PO code ook te downloaden.

NVP Sollicitatiecode

De NVP Sollicitatiecode bevat basisregels die organisaties en sollicitanten naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. Zie deze code

Certificering

Op 8 april 2014 startte de NVP met de Certificering van HR Professionals (CHRP). In 2012 heeft de NVP met inbreng van een brede commissie van deskundigen een beroeps- en gedragscode voor PO opgesteld. De certificering is een logisch vervolg daarop, want een eigen beroeps- en gedragscode kan bijdragen aan de kwaliteit van het beroep, maar zonder enige vorm van toetsing blijft dat toch tamelijk vrijblijvend. Vandaar het initiatief voor een systeem van certificering van HR professionals.

De beroeps- en gedragscode Ún de certificering zijn stappen in de professionalisering van HRM. Met een systeem voor certificering van HR-professionals volgt Nederland de voorbeelden uit andere landen en de standaarden van andere gevestigde professionals.

Indienen klacht

Een werknemer kan een klacht indienen bij de NVP, die - indien de klacht terecht is - de werkgever daarop zal kunnen aanspreken. De werkgever is evenwel niet wettelijk verplicht zich van de klacht iets aan te trekken. Is dit het geval dan kan worden overwogen de klacht onder aandacht van een externe organisatie te brengen: Afhankelijk van de aard van de klacht kan dit bij: College voor de Rechten van de Mens, Commissie Gelijke Behandeling of Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Beoordelen    Cloud