HR-ratio    Hypotheek 


Hulp bij keuze pensioen

Datum laatste wijziging: 7 februari 2018  |  Trefwoorden: Pensioen, HRM, 2017

Vroeger

Vroeger was het allemaal erg overzichtelijk, stelt Erik Schouten, adviseur internationale pensioen bij Aegon en auteur van onder meer de Praktijkgids Pensioenen. “Na een werkzaam leven, vaak bij dezelfde werkgever, ging de werknemer op 65 jaar met pensioen. Vanaf dat moment ontving hij een AOW- en een pensioenuitkering. Soms had een werknemer geluk en kon hij eerder stoppen met werken.

Hoe anders is

Prepensioen- en VUT-regelingen bestaan niet meer, de AOW-leeftijd stijgt elk jaar en is nooit meer gelijk aan de eveneens stijgende pensioenleeftijd. Wanneer een werknemer zijn pensioenleeftijd nadert, moet hij veel keuzes maken als het gaat om de pensioenregeling.

Pensioenkeuzes op een rij

In dit artikel zet Schouten de pensioenkeuzes op een rij. En dat het nodig is dat HR zijn rol als pensioenadviseur oppakt, staat voor hem vast: slechts 38 procent van de werknemers vindt dat zijn werkgever voldoende pensioeninformatie biedt. Bovendien geeft 40 procent aan dat ‘deeltijdpensioen’ een belangrijke afweging is voor het kiezen van een nieuwe baan. Aan de slag dus met pensioen!

Omruilen of uitstellen

Een werknemer kan er soms voor kiezen om ouderdomspensioen om te ruilen voor een hoger nabestaandenpensioen (en vice versa) en voor een hoog-laaguitkering. Daarnaast kan hij de pensioendatum uitstellen, vervroegen of kan hij het pensioen gedeeltelijk in laten gaan.

Vaste en variabele uitkering

Daarnaast hebben deelnemers aan een beschikbare premieregeling sinds 1 september 2016 nog een keuze. Zij mogen – uiterlijk op de pensioeningangsdatum – kiezen tussen een vaste en variabele pensioenuitkering.

Uitruilen ouderdoms- in partnerpensioen

Volgens de huidige wetgeving mag een ouderdomspensioen niet hoger zijn dan 100 procent van het laatst genoten loon. Pensioenuitvoerders moeten dit controleren maar zij hebben moeite met deze toets.

Doorbeleggen na pensioendatum

Vanaf 1 september 2016 kunnen deelnemers aan een beschikbare premieregeling doorbeleggen na pensioendatum en variabele pensioenuitkeringen aankopen. De hoogte van de uitkering is dan afhankelijk van beleggingsresultaten.

(Bron en meer: PW De Gids, 10 feb. 2017)


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: HR-ratio    Hypotheek